skip to Main Content

DBT team

Vi vänder oss till ungdomar samt vuxna från 16 år med en emotionellt instabil personlighetsproblematik och med svårigheter att reglera sina känslor. Frånvaron av psykiskt välbefinnande yttrar sig i olika former av självskadebeteende: missbruk, suicidala tankar och handlingar, ätstörningar eller att personen skär sig. Vår DBT-behandling syftar till att genom färdighetsträning och individualterapi minska självskadebeteendet, lära individen att hantera sin vardag på ett bra sätt och därigenom skapa en meningsfull tillvaro.

I vår öppenvårdsprogram deltar klienterna i behandling tillsammans med våra utbildade terapeuter från vårt DBT-team samt har möjlighet att ringa till en DBT-terapeut vid svåra situationer för att få stöd och vägledning genom telefonsamtalet.

Vi arbetar med:

  • Individualterapi enligt DBT en gång per vecka
  • Färdighetsträning i grupp enligt DBT två gånger per vecka
  • Möjlighet till telefonkonsultation med DBT-terapeut alla dagar i veckan

Söker du DBT-hem?

Enheter för barn och unga:

Kullabygdens DBT-hem

DBT-team

Vi vänder oss till ungdomar samt vuxna från 16 år med en emotionellt instabil personlighetsproblematik och med svårigheter att reglera sina känslor. Frånvaron av psykiskt välbefinnande yttrar sig i olika former av självskadebeteende: missbruk, suicidala tankar och handlingar, ätstörningar eller att personen skär sig. Vår DBT-behandling syftar till att genom färdighetsträning och individualterapi minska självskadebeteendet, lära individen att hantera sin vardag på ett bra sätt och därigenom skapa en meningsfull tillvaro.

I vår öppenvårdsprogram deltar klienterna i behandling tillsammans med våra utbildade terapeuter från vårt DBT-team samt har möjlighet att ringa till en DBT-terapeut vid svåra situationer för att få stöd och vägledning genom telefonsamtalet.

Vi arbetar med:

  • Individualterapi enligt DBT en gång per vecka
  • Färdighetsträning i grupp enligt DBT två gånger per vecka
  • Möjlighet till telefonkonsultation med DBT-terapeut alla dagar i veckan

Söker du HVB?

Enheter för barn och unga:

Kullabygdens DBT-hem

Enheter för vuxna:

Ollestad

HVB

Vi skräddarsyr lösningar efter individens behov.

HVB

Vi skräddarsyr lösningar efter individens behov.

Back To Top