skip to Main Content

DBT team

Vi vänder oss till ungdomar samt vuxna från 16 år med en emotionellt instabil personlighetsproblematik och med svårigheter att reglera sina känslor. Frånvaron av psykiskt välbefinnande yttrar sig i olika former av självskadebeteende: missbruk, suicidala tankar och handlingar, ätstörningar eller att personen skär sig. Vår DBT-behandling syftar till att genom färdighetsträning och individualterapi minska självskadebeteendet, lära individen att hantera sin vardag på ett bra sätt och därigenom skapa en meningsfull tillvaro.

I vår öppenvårdsprogram deltar klienterna i behandling tillsammans med våra utbildade terapeuter från vårt DBT-team samt har möjlighet att ringa till en DBT-terapeut vid svåra situationer för att få stöd och vägledning genom telefonsamtalet.

Vi arbetar med:

  • Individualterapi enligt DBT en gång per vecka
  • Färdighetsträning i grupp enligt DBT två gånger per vecka
  • Möjlighet till telefonkonsultation med DBT-terapeut alla dagar i veckan

Söker du DBT-hem?

Enheter för barn och unga:

Kullabygdens DBT-hem
Mahult Herrgårds DBT-hem
Villa Lerhamn

Hem för vård eller boende (HVB)

Vi jobbar med målinriktad behandling rehabilitering och utredning med vidare boende i utslussningslägenheter. Personal med kompetens inom kognitiv psykoterapi, missbruksvård, KBT, neuropsykiatri och ESL.

Vi har idag två HVB-verksamheter där vi jobbar med att ha fokus på det friska och positiva och alltid utgå från individens behov. Tack vare vår specialistkompetens kan vi omsorgsfullt stödja, utreda och behandla våra klienter dygnet runt.

All vård och behandling planeras och utförs enligt socialstyrelsens nationella riktlinjer, med tillgängligt stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet på ett sätt som möjliggör uppföljningar av resultat och framsteg.

Klienten ska under sin vistelse hos oss kunna uppnå sina mål och få de kunskaper och färdigheter som krävs för att komma tillbaka till samhället efter avslutad behandling.

Söker du HVB?

Enheter för barn och unga:

Kullabygdens DBT hem
Mahult Herrgårds DBT hem
Villa Lerhamn

Enheter för vuxna:

Ollestad

HVB

Vi skräddarsyr lösningar efter individens behov.

HVB

Vi skräddarsyr lösningar efter individens behov.

Back To Top