skip to Main Content

Vi behandlar: Barn, unga vuxna och vuxna

Kön:  

Placeringsform: Familjevård, öppenvård och utslussboende

Plats: Skåne

Om Friab Helsingborg

Friab Helsingborg bedriver förstärkt familjehemsvård och öppenvård för unga och vuxna med psykisk ohälsa oftast i kombination med en missbruksproblematik. Vår behandling har sin grund i kognitiv beteendeterapi (KBT), med familjehem som huvudsaklig boendeform. På vår psykiatriska öppenvårdsmottagning erbjuder vi specialistinsatser av läkare, sjuksköterska och legitimerad terapeut.

Friab Helsingborg Unga arbetar med kraftigt förstärkt familjehemsvård för barn och ungdomar med en psykosocial problematik. I kombination med den kraftigt förstärkta familjehemsvården arbetar vi med individuellt anpassat stöd och behandling med målet att den unge ska kunna leva ett självständigt liv.

Vi har ett trettiotal omsorgsfullt utvalda familjehem utspridda i Skåne på pendlingsavstånd från vår öppenvårdsverksamhet i Helsingborg.

Läs mer om Friab Helsingborg Vuxna här

Läs mer om Friab Helsingborg Barn och Unga här

Vad säger kunderna?

Verksamhetens starka sidor är att de har helhetserbjudande med behandlingsinsats på plats, egen läkarmottagning, och ett HVB-hem knutet till sig, vilket gör att det kan göras en snabb omplacering. De har även hållit de löften som de har sålt in.

Besöksadress

La Cours gata 4, 25231 Helsingborg

Ring

0733 22 88 94

Camilla Thernström Enhetschef

Camilla Thernström

Friab Helsingborg

Camilla Thernström
Enhetschef
camilla@friab.se
0733 22 88 94

Catarina Stattin Placeringsansvarig

Catarina Stattin

Friab Helsingborg

Hör av dig till mig för frågor om placering

Catarina Stattin
Samordnande chef
catarina@friab.se
0766 77 76 45

Fredrik L

Fredrik Lavess

Friab Helsingborg Unga

Fredrik Lavess
Avdelningschef, Unga
fredrik.lavess@friab.se
0720 50 70 44

Är du intresserad av att veta mer om vad det innebär att vara familjehem?

Kontakta oss gärna för mer information!

Back To Top