skip to Main Content

Vi behandlar: Barn och unga

Kön:  

Placeringsform: Familjevård

Plats: Kontor i Nyköping. Familjehemmen finns främst i Södermanland, Östergötland, Stockholms län, Örebro län, Dalarna, Värmland och Uppsala län

Om Familjehemmen KRUT

Familjehemmen Krut tillhandahåller konsulentstödda familjehem till flickor och pojkar mellan 0-20 år som placeras enligt SoL eller LVU. Vi tar också emot förälder/barnplaceringar.

Familjehemmen finns främst i Södermanland, Östergötland, Stockholms län, Örebro län, Dalarna, Värmland och Uppsala län. Vi har familjehem som ser olika ut: allt ifrån vanliga familjehem där familjehemsföräldrar arbetar, familjehem med en vuxen hemma, men även familjehem med två vuxna hemma. Detta gör att vi kan skräddarsy och matcha barn med familjehem utifrån barnets behov av stöd.

Läs mer om Familjehemmen KRUT här

Besöksadress

Östra Storgatan 2, 611 34 Nyköping

Ring

0155 21 20 70

Elisabeth

Elisabeth Engberg

Familjehemmen KRUT

Hör av dig till mig för frågor om placering

Elisabeth Engberg
Enhetschef/Placeringsansvarig
elisabeth.engberg@familjehemmenkrut.se

0702 99 99 16

Söker du familjehem för barn och unga?

Klicka här för enheter som behandlar barn och unga:

BUF
Back To Top