skip to Main Content

Nya lägenheter inom stödboende

Kullabygdens DBT-hem har ansökt och beviljats tillstånd att bedriva enskild verksamhet i form av stödboende i flera nya lägenheter i Helsingborg, Höganäs och Halmstad. Verksamheten riktar sig till barn och unga från 16 till och med 20 år som tidigare placerats för social problematik.

Back To Top