skip to Main Content

Ramavtal med Sveriges Kommuner och Landsting

Mahult Herrgårds DBT-hem och Kullabygdens DBT-hem inleder ett nytt samarbete med SKL. Syftet med upphandlingen – där 118 av landets kommuner deltar – är att tillgodose kommunernas huvudsakliga behov av externa placeringar enligt Socialtjänstlagen (SoL) och enligt Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) för barn och unga, i åldrarna 0-20 år. Upphandlingen omfattar HVB med inriktning på utredning, akutplacering och behandlingsinsats.

Back To Top