skip to Main Content

Vi behandlar: Vuxna

Kön:  

Placeringsform: Boendestöd, korttidsboende

Plats: Skåne

Om Resurs, Stöd & Habilitering

Resurs, Stöd & Habilitering erbjuder resursboende med öppenvårdsinsatser för män och kvinnor mellan 21 och 65 år. Vi vänder oss till personer med olika funktionshinder inom NPF- och psykiatriska diagnoser inom SoL och LSS. Stödet utgår alltid från personens unika behov och färdigheter.

Vi arbetar enligt KBT med erfarna terapeuter, överläkare i psykiatri samt sjuksköterska. Vi möter klienterna i den situation de befinner sig i och arbetar för att klienten skall finna sina utvecklingsmöjligheter för ett kommande självständigt liv utifrån den egna förmågan.

Vad säger kunderna?

Verksamhetens starka sidor är att de har helhetserbjudande med behandlingsinsats på plats, egen läkarmottagning, och ett HVB-hem knutet till sig, vilket gör att det kan göras en snabb omplacering. De har även hållit de löften som de har sålt in.

Besöksadress

La Cours gata 4, 25231 Helsingborg

Ring

0720 50 70 44

Catarina Stattin Placeringsansvarig

Catarina Stattin

Resurs, Stöd & Habilitering

Hör av dig till mig för frågor om vår verksamhet och för placeringar

Catarina Stattin
Samordnande chef
catarina@friab.se
0766 77 76 45

Är du intresserad av att veta mer om vår verksamhet?

Kontakta oss gärna för mer information!

Back To Top