skip to Main Content

Vi behandlar: Pojkar mellan 14 och 18 år

Kön: 

Placeringsform: HVB

Plats: Halland

Om Slättelynga gård

Slättelynga gård erbjuder behandling och utredning i validerande miljö för pojkar mellan 14 och 18 år med problemskapande beteende. Ungdomar som bor hos oss har varierad problematik som yttrar sig i explosivt och sårbart känsloregister. Signifikant för placerade pojkar är att de, oavsett bakomliggande orsak, har ett problemskapande beteende.  De behöver behandling och struktur för att utveckla de färdigheter som krävs för ett bättre mående och en varaktig förändring.

Vi erbjuder alltid en kartläggning samt vid behov en neuropsykiatrisk utredning. Detta ger oss möjlighet att anpassa behandlingen utifrån varje ungdoms individuella förutsättningar. För att säkerställa att uppdrag och mål uppfylls arbetar vi strukturerat med genomförandeplaner i behandlingsarbetet.

Besöksadress

Slättelynga Lyngstuen 112, 305 77 Getinge

Ring

0700 901 902

IMG_2889 (002)

Chatarina Udd

Slättelynga gård

Hör av dig till mig för frågor om vår verksamhet och för placeringar

Chatarina Udd
Enhetschef
chatarina.udd@slattelyngagard.se
0700 90 19 02

Back To Top