skip to Main Content

Vi behandlar: Pojkar mellan 14 och 18 år

Kön: 

Placeringsform: HVB

Plats: Halland

Om Stödum

Vi tar emot pojkar mellan 14 och 18 år som placeras enligt Socialtjänstlagen (SoL) samt enligt Lagen om vård av unga (LVU). Pojkar som placeras hos oss kännetecknas av en kombination av måttliga beteendestörningar som ligger inom riskzonen för att anamma ett kriminellt och/eller antisocialt beteende och/eller har erfarenheter av trauma eller svåra familjeförhållanden där insatser på hemmaplan eller i öppenvård inte längre är tillräckliga.

Flexibilitet och kvalitet är för oss två centrala begrepp och något vi vill skall genomsyra vårt klientarbete såväl som i relationer till samarbetspartners och uppdragsgivare.

I arbetet med barn- och unga utgår vi från ett helhetsperspektiv med en tydlig målsättning att i varje fall tillhandahålla adekvata och välavvägda insatser i linje med den enskildes behov och förutsättningar.

Läs mer om Stödum

Besöksadress

Slättelynga Lyngstuen 112, 305 77 Getinge

Ring

0700 901 902

IMG_2889 (002)

Chatarina Udd

Stödum

Hör av dig till mig för frågor om placering

Chatarina Udd
Enhetschef
chatarina.udd@stodum.se
0700 90 19 02

Back To Top