skip to Main Content
friab enheter

Vårt arbete

Friab består av 12 enheter som arbetar för barn, unga och vuxna genom familjevård, HVB-hem, DBT-hemboendestöd, öppenvård, stödboendekorttidsboendeLSS. Vi arbetar på uppdrag av kommuner, landsting, SIS och kriminalvården. Vi tar emot placeringar enligt SoL och LVU samt även personer inom öppen psykiatrisk tvångsvård (ÖPT) och öppen rättspsykiatrisk vård (ÖRV).

Vår personal

Vår personal består av leg specialist sjuksköterskor, psykiater, leg. psykoterapeuter med KBT inriktning, KBT-steg 1 terapeuter, familjehemskonsulenter, behandlare, behandlingsassistenter, kontaktpersoner, placeringssamordnare, och gruppbehandlingsansvariga.

friab staff
friab icon

Vårt fokus

För oss är det viktigt att ha fokus på det friska och positiva och alltid utgå från individens behov. All vård och behandling planeras och utförs enligt socialstyrelsens nationella riktlinjer, med tillgängligt stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet på ett sätt som möjliggör uppföljningar av resultat och framsteg.

friab enheter

Vårt arbete

Friab består av 12 enheter som arbetar för barn, unga och vuxna genom familjevård, HVB-hem, DBT-hemboendestöd, öppenvård, stödboendekorttidsboendeLSS. Vi arbetar på uppdrag av kommuner, landsting, SIS och kriminalvården. Vi tar emot placeringar enligt SoL och LVU samt även personer inom öppen psykiatrisk tvångsvård (ÖPT) och öppen rättspsykiatrisk vård (ÖRV).

friab staff

Vår personal

Vår personal består av leg specialist sjuksköterskor, psykiater, leg. psykoterapeuter med KBT inriktning, KBT-steg 1 terapeuter, familjehemskonsulenter, behandlare, behandlingsassistenter, kontaktpersoner, placeringssamordnare, och gruppbehandlingsansvariga.

friab icon

Vårt fokus

För oss är det viktigt att ha fokus på det friska och positiva och alltid utgå från individens behov. All vård och behandling planeras och utförs enligt socialstyrelsens nationella riktlinjer, med tillgängligt stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet på ett sätt som möjliggör uppföljningar av resultat och framsteg.

girl-looking-down-smiling

Träffa ett av våra HVB hem

Kullabygdens DBT-hem

girl-brown-eyes-smiling

Vi har kraftigt förstärkt familjevård

BUF

Back To Top