skip to Main Content

Korttidsboende

Vårt korttidsboende riktar sig till personer som har behov av tillfälligt stöd och vård genom ett temporärt boende. Orsaken till detta kan vara till exempel behov återhämtning, avlastning eller miljöbyte. Vårt mål är att genom lyhördhet och empati skapa en personlig och stimulerande miljö hos oss.

Vi välkomnar alla, oavsett om behovet handlar om ett kortare besök eller en återkommande vistelse. Hos oss bemöts alla med respekt och värdighet medan tillvaron präglas av trygghet och gemenskap. Vårt stöd utgår från individens personliga förmågor samt förutsättningar och utförs av engagerad och kompetent personal.

Enheter för vuxna:

Villa Skogsbacken

Söker du HVB?

Ollestad

Korttidsboende

Vårt korttidsboende riktar sig till personer som har behov av tillfälligt stöd och vård genom ett temporärt boende. Orsaken till detta kan vara till exempel behov återhämtning, avlastning eller miljöbyte. Vårt mål är att genom lyhördhet och empati skapa en personlig och stimulerande miljö hos oss.

Vi välkomnar alla, oavsett om behovet handlar om ett kortare besök eller en återkommande vistelse. Hos oss bemöts alla med respekt och värdighet medan tillvaron präglas av trygghet och gemenskap. Vårt stöd utgår från individens personliga förmågor samt förutsättningar och utförs av engagerad och kompetent personal.

Enheter för vuxna:

Villa Skogsbacken

Söker du HVB?

Ollestad

Korttidsboende

Genom lyhördhet och empati skapar vi en personlig och stimulerande miljö.

Korttidsboende

Genom lyhördhet och empati skapar vi en personlig och stimulerande miljö.

Back To Top