skip to Main Content

Vi startar Friab Familjevård

Friab Göteborg bildar tillsammans med Friab Helsingborg Unga en ny organisatorisk enhet vid namn Friab Familjevård. Friab Familjevård kommer att ledas av AnnaMaria Sahlgren och delas in i tre huvudsakliga geografiska områden– Stockholm, Göteborg och Malmö.

Back To Top