skip to Main Content

Vi behandlar: Vuxna

Kön:  

Placeringsform: LSS serviceboende

Plats: Skåne

Om Viljabogruppen

Viljabogruppen erbjuder boende för vuxna personer med kognitiva funktionsnedsättningar och demenstillstånd enligt personkrets 1. Vi tillhandahåller brukaren en helhetslösning med eget boende, sysselsättning, fritid, social träning samt sinnesupplevelser som stimulerar till ökad självständighet och delaktighet i sin vardag. Vi bemöter individen med lågaffektivt och stressreducerande förhållningssätt, visuell tydliggörande pedagogik samt kognitiv affektiv träning.

Vi lägger stort fokus på att stimulera individens styrkor, intresse och drömmar, för att skapa en innehållsrik vardag och personlig utveckling för den enskilde.

1154

Viljabogruppen blir genom vårt serviceboende – Verkmästarens seniorboende – första LSS boendet i Sverige som vänder sig till personer inom personkrets 1 med demens. Vi har IVO tillstånd för LSS serviceboende § 9.9, för 20 platser, enligt tillståndsbevis dnr 6.3.3-61193/2019, tillståndsbärare: Ulf Karlsson. Boendet kompletterar kompetens med utökade kunskaper om demenstillstånd i samarbete med och certifiering av Silviastiftelsen.

Ulf

Ulf Karlsson

Viljabogruppen

Hör av dig till mig för frågor om vår verksamhet och för placeringar

Ulf Karlsson
VD
ulf@viljabogruppen.se
0701 80 18 10

Eller fyll i nedan om du önskar att bli kontaktad

Söker du familjehem för barn och unga?

Klicka här för enheter som behandlar barn och unga:

BUF
Friab Familjevård
Back To Top