skip to Main Content

Vi behandlar: Barn och unga 16-20 år

Kön: 

Placeringsform: HVB

Plats: Skåne

Om Villa Lerhamn

Villa Lerhamn ligger i ett naturskönt läge norr om Höganäs och erbjuder fem platser till ungdomar mellan 16 och 20 år. Vi vänder oss till flickor som har svårt att reglera sina känslor vilket ges uttryck i självskadebeteende, i form av bland annat missbruk, ätstörningar och svårigheter att hantera relationer.

Vår grundläggande behandlingsmetod är DBT, dialektisk beteendeterapi. Genom kontinuerlig behandling både individuellt och i grupp arbetar vi för att stärka den unges motivation för att göra en förändring av tankar samt beteende.

Personalens kompetens och mångårig erfarenhet ger förutsättningar för att möta målgruppens behov samt säkerställa en trygg och säker vård.

Läs mer om Villa Lerhamn här

Besöksadress

Lerhamns lid 316, 260 41 Nyhamnsläge

Jeanette Howe Behandlingsassistent

Jeanette Howe

Villa Lerhamn

Hör av dig till mig för frågor om placering

Jeanette Howe
Enhetschef
jeanette@kbdbt.se
0724 02 20 34

Läs mer om våra övriga DBT-hem

Kullabygdens DBT-hem
Mahults Herrgård DBT-hem
Back To Top