skip to Main Content

BUF blir en del av Friab Familjevård

Från och med januari 2020 blir BUF, under fortsatt ledning av Caroline Idoff, en del av Friab Familjevård. Verksamheterna har under hösten inlett ett framgångsrikt samarbete som nu utvecklas ytterligare genom ett organisatoriskt samgående samlat under verksamhetschef AnnaMaria Sahlgrens verksamhetsområde.

Friab Familjevård välkomnar även Fredrik Lavess på sin nya position som enhetschef till Friab Familjevård i Göteborg. Fredrik tar över stafettpinnen från Marie Larsson som i fortsättningen arbetar som placeringssamordnare inom Friab Familjevård i Göteborg och Friab Familjevård i Malmö.

Back To Top