skip to Main Content

Vi behandlar: Pojkar och flickor

Kön:  

Placeringsform: Familjevård

Plats: Skåne, Halland, Blekinge, Kronoberg och Västra Götaland

Om BUF

BUF familjevård finns till för barn och unga med så stora sociala och psykiska problem att vanliga familjehem, öppen- och slutenvård inte räcker till. Vi erbjuder en kraftigt förstärkt familjevård som enligt BUFs koncept innebär att de omfattande behandlingsinsatserna utgör ett bra alternativ till institutionsvård.

BUF kombinerar en vardagsmiljö i familjehem med kraftfullt professionellt stöd. Målet är att barnet/den unga ska kunna leva ett självständigt liv och göra egna val.

Vår målgrupp är barn- och ungdomar i åldern 0-21 år som placeras enligt SoL och LVU. De barn och ungdomar som vi tar emot har ofta en omfattande problematik. Det kan handla om psykosocial problematik, brister i omsorgen, beteende problematik, skolproblem och neuropsykiatriska diagnoser.

Vad säger kunderna?

BUFs starkaste sida är deras tillgänglighet och den regelbundna kontakten mellan oss, både familjen och socialtjänsten. Familjekonsult gör allt tryggt.

Besöksadress

La cours gata 4, 252 31 Helsingborg

Ring

042- 24 46 70

Caroline Idoff Enhetschef

Caroline Idoff

BUF

Hör av dig till mig för frågor om vår verksamhet och för placeringar

Caroline Idoff
Enhetschef
caroline@friab.se
0720 50 32 98

Är du intresserad av att veta mer om vad det innebär att vara familjehem?

Kontakta oss gärna för mer information!

Back To Top