skip to Main Content

Vi behandlar: Pojkar och flickor

Kön:  

Placeringsform: Familjevård

Plats: Skåne, Halland, Blekinge, Kronoberg och Västra Götaland

Om BUF

BUF familjevård finns till för barn och unga med så stora sociala och psykiska problem att vanliga familjehem, öppen- och slutenvård inte räcker till. Vi erbjuder en kraftigt förstärkt familjevård som enligt BUFs koncept innebär att de omfattande behandlingsinsatserna utgör ett bra alternativ till institutionsvård.

BUF kombinerar en vardagsmiljö i familjehem med kraftfullt professionellt stöd. Målet är att barnet/den unga ska kunna leva ett självständigt liv och göra egna val.

Vår målgrupp är barn- och ungdomar i åldern 0-21 år som placeras enligt SoL och LVU. De barn och ungdomar som vi tar emot har ofta en omfattande problematik. Det kan handla om psykosocial problematik, brister i omsorgen, beteende problematik, skolproblem och neuropsykiatriska diagnoser.

Vad säger kunderna?

Tät kontakt med konsulenten, samt engagerade.

Besöksadress

La cours gata 4, 252 31 Helsingborg

Ring

042- 24 46 70

Caroline Idoff Enhetschef

Caroline Idoff

BUF

Hör av dig till mig för frågor om vår verksamhet och för placeringar

Caroline Idoff
Enhetschef
caroline@friab.se
0720 50 32 98

Är du intresserad av att veta mer om vad det innebär att vara familjehem?

Kontakta oss gärna för mer information!

Back To Top