skip to Main Content

Vi behandlar: Pojkar och flickor

Kön:  

Placeringsform: Familjevård

Plats: Skåne, Halland, Blekinge, Kronoberg och Västra Götaland

Om BUF

BUF familjevård finns till för barn och unga med så stora sociala och psykiska problem att vanliga familjehem, öppen- och slutenvård inte räcker till. Vi erbjuder en kraftigt förstärkt familjevård som enligt BUFs koncept innebär att de omfattande behandlingsinsatserna utgör ett bra alternativ till institutionsvård.

BUF kombinerar en vardagsmiljö i familjehem med kraftfullt professionellt stöd. Målet är att barnet/den unga ska kunna leva ett självständigt liv och göra egna val.

Vår målgrupp är barn- och ungdomar i åldern 0-21 år som placeras enligt SoL och LVU. De barn och ungdomar som vi tar emot har ofta en omfattande problematik. Det kan handla om psykosocial problematik, brister i omsorgen, beteende problematik, skolproblem och neuropsykiatriska diagnoser.

Vad säger kunderna?

De är mycket engagerade samt att de är lätta att nå och de är snabba att höra av sig om det är något som händer.

Besöksadress

La cours gata 4, 252 31 Helsingborg

Ring

042- 24 46 70

Eva Mahmoud

BUF

Hör av dig till mig för frågor om vår verksamhet och för placeringar

Eva Mahmoud
tf. Enhetschef
eva.mahmoud@friab.se
0720 50 32 98

Är du intresserad av att veta mer om vad det innebär att vara familjehem?

Kontakta oss gärna för mer information!

Back To Top