skip to Main Content

DBT team

Vi vänder oss till ungdomar samt vuxna från 16 år med en emotionellt instabil personlighetsproblematik och med svårigheter att reglera sina känslor. I vår öppenvårdsprogram deltar individen i behandling tillsammans med våra utbildade terapeuter från vårt DBT-team samt har möjlighet att ringa till en DBT-terapeut vid svåra situationer för att få stöd och vägledning genom telefonsamtalet.

Vår behandling syftar till att genom färdighetsträning och individualterapi lära individen att hantera sin vardag på ett bra sätt och därigenom skapa en meningsfull tillvaro.

Vi arbetar med:

  • Individualterapi enligt DBT en gång per vecka
  • Färdighetsträning i grupp enligt DBT två gånger per vecka
  • Möjlighet till telefonkonsultation med DBT-terapeut alla dagar i veckan
Caroline Idoff Enhetschef

Caroline Idoff

DBT-team

Hör av dig till mig för frågor om DBT-teamets arbete

Caroline Idoff
Enhetschef
caroline@friab.se
0720 50 32 98

DBT-team

Vi vänder oss till ungdomar samt vuxna från 16 år med en emotionellt instabil personlighetsproblematik och med svårigheter att reglera sina känslor. I vår öppenvårdsprogram deltar individen i behandling tillsammans med våra utbildade terapeuter från vårt DBT-team samt har möjlighet att ringa till en DBT-terapeut vid svåra situationer för att få stöd och vägledning genom telefonsamtalet.

Vår behandling syftar till att genom färdighetsträning och individualterapi lära individen att hantera sin vardag på ett bra sätt och därigenom skapa en meningsfull tillvaro.

Vi arbetar med:

  • Individualterapi enligt DBT en gång per vecka
  • Färdighetsträning i grupp enligt DBT två gånger per vecka
  • Möjlighet till telefonkonsultation med DBT-terapeut alla dagar i veckan
Caroline Idoff Enhetschef

Caroline Idoff

DBT-team

Hör av dig till mig för frågor om DBT-teamets arbete

Caroline Idoff
Enhetschef
caroline@friab.se
0720 50 32 98

HVB

Vi skräddarsyr lösningar efter individens behov.

HVB

Vi skräddarsyr lösningar efter individens behov.

Back To Top