skip to Main Content

Friab Familjevård – Ett hem att växa i

Friab Familjevård börjar hösten med familjehemsutbildningen: Ett hem att växa i. Grundutbildningen för jourhem och familjehem hölls vid fyra tillfälle och leds av Marie Larsson och Alexandra Gallo i samarbete med BUF.

Verksamheten anordnar även en familjehemsdag i Stockholm den 6:e oktober, temat är neuropsykiatriska diagnoser.

Back To Top