skip to Main Content

Friab Familjevård flyttar till nya lokaler

Den 1: a mars kommer Friab Familjevård att flytta ner två våningsplaner på La Cours gata 4 i Helsingborg. De nya lokalerna finns på bottenplan och omfattar flera kontor, ett konferensrum och ett väntrum.

Back To Top