skip to Main Content

Friab Familjevård förnyar avtal med Kriminalvården

Friab Familjevård i Malmö och i Göteborg har förnyat sitt ramavtal med Kriminalvården gällande familjevård. Förlängningen avser två år och gäller fram till sista april 2022. Vi ser fram emot många år av fortsatt välfungerande samarbete mellan enheterna och Kriminalvården.

Back To Top