skip to Main Content

Nytt samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting

KRUT inleder ett nytt samarbete med SKL gällande placeringar i tillståndspliktiga stödboenden för personer i åldern 16–20 år. Ramavtalet gäller inledningsvis i två år och därefter kan det förlängas med maximalt två år till. Enheten tackar för förtroendet från de 105 kommuner som deltar i upphandlingen och planerar avtalsstart till februari 2019.

Back To Top