skip to Main Content

Kvalitet och ansvar

På Friab ser vi vårt kvalitetsarbete som en ständigt pågående process och strävan. Vi följer aktuell vetenskap, teknik och samhällsutveckling för att ständigt ligga i framkant gällande vilka metoder och vilken uppföljning vi använder oss av. Våra kunder ska känna sig trygga i vetskapen att vi erbjuder rätt kompetens och rätt resurs för varje enskild individ.

 

Vi vill:

  • Möta våra kunders behov och önskemål.
  • Genomföra mätningar och uppföljningar av vården vi utför.
  • Arbeta kontinuerligt med kompetensutveckling och värna om en trygg arbetsmiljö.
  • Följa etiska riktlinjer och uppfylla de krav som gäller enligt rådande lagar och föreskrifter.

 

Vi når våra kvalitetsmål genom att:

  • Vi grundar vårt arbetssätt på evidensbaserad kunskap
  • Vi utgår från individens situation, erfarenhet och önskemål
  • Vi använder oss kontinuerligt av kundundersökningar, brukarindex, intern och extern revision och medarbetarundersökningar

 

Vi anlitar SSIL – För vård och omsorg

Detta innebär bland annat tjänsten kvalitetsindex. Kvalitetsindex är ett “kundnöjdhetsindex” där man mäts på flera olika områden gällande verksamhetens kvalitet. SSIL följer upp alla våra placeringar.

 

Har du frågor om vårt kvalitetsarbete är du välkommen att kontakta oss!

Back To Top