skip to Main Content

Kvalitet och ansvar

För att ständigt leverera i enlighet med organisationens och verksamheternas mål följer vi kontinuerligt upp samtliga delar av vår kvalitet. Detta sker genom att vi utvärderar följande delområden:

  • Brukare               Brukarupplevelse och placeringsutfall
  • Medarbetare      Medarbetarnöjdhet
  • Kund                     Kundnöjdhet
  • Avvikelser           Samtliga avsteg från rutiner samt synpunkter och klagomål
  • Verksamhet        Egenkontroller

Vårt ledningssystem möjliggör även att vi kan arbeta proaktivt med att planera och utveckla våra verksamheter genom utbildning och utbyte för att följa aktuell evidens och forskning.

Tillsammans säkerställer dessa uppföljningsområden att vi bedriver våra verksamheter i enlighet med vår värdegrunds ambitioner gällande hållbar och långsiktig kvalitet.

 

Egenkontroller av externa konsulter
Vi genomför egenkontroller av externa konsulter i samtliga verksamheter två gånger om året.

 

Vi anlitar SSIL – För vård och omsorg
Detta innebär bland annat tjänsten kvalitetsindex. Kvalitetsindex är ett “kundnöjdhetsindex” där man mäts på flera olika områden gällande verksamhetens kvalitet. SSIL följer upp alla våra placeringar.

 

Har du frågor om vårt kvalitetsarbete är du välkommen att kontakta oss!

Back To Top