skip to Main Content

Behandlingshem

Våra behandlingshem erbjuder individanpassad utredning och behandling för individer som på grund av en komplex problematik behöver hjälp i form av professionella insatser. Vi har enheter som vänder sig till vuxna och enheter som har barn och unga som målgrupp. Gemensamt är att vi leder en rehabilitering som ger verktyg och färdigheter som krävs för ett självständigt liv efter avslutad placering.

Vår behandlingsmodell är en individanpassad helhetslösning med specialistkompetens inom kognitiv och dialektisk beteendeterapi, neuropsykiatri, missbruksvård och ESL. För att främja fortsatt rehabilitering in i samhället finns även tillgång till praktik och studier under behandlingstiden. Behandlingen efterföljs ofta av utsluss, där vi erbjuder fortsatt hjälp i träningslägenheter eller växelboende.

 

Korttidsboende

Vårt korttidsboende riktar sig till personer som har behov av tillfälligt stöd och vård genom ett temporärt boende. Orsaken till detta kan till exempel vara behov av återhämtning, avlastning eller miljöbyte. Vårt mål är att genom lyhördhet och empati skapa en personlig och stimulerande miljö för våra boende.
Vi tillmötesgår behovet av kortare besök såväl som behovet av återkommande vistelser. Hos oss bemöts alla med respekt och värdighet av kompetent personal med mångårig erfarenhet. Tillvaron präglas av trygghet och gemenskap, vårt stöd utgår från individens personliga förmågor och förutsättningar.

Enheter för barn och unga:

Kullabygden DBT-hem

Enheter för vuxna:

Ollestad

Behandlingshem

Våra behandlingshem erbjuder individanpassad utredning och behandling för individer som på grund av en komplex problematik behöver hjälp i form av professionella insatser. Vi har enheter som vänder sig till vuxna och enheter som har barn och unga som målgrupp. Gemensamt är att vi leder en rehabilitering som ger verktyg och färdigheter som krävs för ett självständigt liv efter avslutad placering.

Vår behandlingsmodell är en individanpassad helhetslösning med specialistkompetens inom kognitiv och dialektisk beteendeterapi, neuropsykiatri, missbruksvård och ESL. För att främja fortsatt rehabilitering in i samhället finns även tillgång till praktik och studier under behandlingstiden. Behandlingen efterföljs ofta av utsluss, där vi erbjuder fortsatt hjälp i träningslägenheter eller växelboende.

 

Korttidsboende

Vårt korttidsboende riktar sig till personer som har behov av tillfälligt stöd och vård genom ett temporärt boende. Orsaken till detta kan till exempel vara behov av återhämtning, avlastning eller miljöbyte. Vårt mål är att genom lyhördhet och empati skapa en personlig och stimulerande miljö för våra boende.

Vi tillmötesgår behovet av kortare besök såväl som behovet av återkommande vistelser. Hos oss bemöts alla med respekt och värdighet av kompetent personal med mångårig erfarenhet. Tillvaron präglas av trygghet och gemenskap, vårt stöd utgår från individens personliga förmågor och förutsättningar.

Enheter för barn och unga:

Kullabygdens DBT-hem

Enheter för vuxna:

Ollestad

Söker du andra hem?

Läs mer om våra DBT-hem

Behandlingshem

Vi skräddarsyr lösningar efter individens behov.

Behandlingshem

Vi skräddarsyr lösningar efter individens behov.

Back To Top