skip to Main Content

Behandlingshem med specialistkompetens
för vuxna män

Behandling och utredning
med individanpassad skolgång
för pojkar mellan 14 och 18 år

DBT-hem
för flickor mellan 16 och 20 år

Hur arbetar våra behandlingshem?

Utredning, behandling och rehabilitering

Våra behandlingshem erbjuder individanpassad utredning och behandling för individer som på grund av en komplex problematik behöver hjälp i form av professionella insatser. Vi har enheter som vänder sig till vuxna och enheter som har barn och unga som målgrupp. Gemensamt är att vi leder en rehabilitering som ger verktyg och färdigheter som krävs för ett självständigt liv efter avslutad placering.

Med rätt kunskap arbetar vi med målinriktad behandling, rehabilitering och utredning för en hållbar återanpassning till samhället. Vår behandlingsmodell omfattar kartläggning och behandling med efterföljande vård i utslussningslägenhet, familjehem eller genom växelboende i hemkommunen. Vi har fokus på det friska och positiva och vi utgår alltid ifrån individens behov.

Behandlingshem med specialistkompetens
för vuxna män

Behandling och utredning
med individanpassad skolgång
för pojkar mellan 14 och 18 år

DBT-hem
för flickor mellan 16 och 20 år

Behandlingshem

Vi skräddarsyr lösningar efter individens behov.

Behandlingshem

Vi skräddarsyr lösningar efter individens behov.

Back To Top