skip to Main Content

Korttidsboende

Vårt korttidsboende riktar sig till personer som har behov av tillfälligt stöd och vård genom ett temporärt boende. Orsaken till detta kan till exempel vara behov av återhämtning, avlastning eller miljöbyte. Vårt mål är att genom lyhördhet och empati skapa en personlig och stimulerande miljö för våra boende.

Vi tillmötesgår behovet av kortare besök såväl som behovet av återkommande vistelser. Hos oss bemöts alla med respekt och värdighet av kompetent personal med mångårig erfarenhet. Tillvaron präglas av trygghet och gemenskap, vårt stöd utgår från individens personliga förmågor och förutsättningar.

Enheter för vuxna:

Ollestad

Söker du HVB?

Ollestad

Korttidsboende

Vårt korttidsboende riktar sig till personer som har behov av tillfälligt stöd och vård genom ett temporärt boende. Orsaken till detta kan till exempel vara behov av återhämtning, avlastning eller miljöbyte. Vårt mål är att genom lyhördhet och empati skapa en personlig och stimulerande miljö för våra boende.

Vi tillmötesgår behovet av kortare besök såväl som behovet av återkommande vistelser. Hos oss bemöts alla med respekt och värdighet av kompetent personal med mångårig erfarenhet. Tillvaron präglas av trygghet och gemenskap, vårt stöd utgår från individens personliga förmågor och förutsättningar.

Enheter för vuxna:

Ollestad

Söker du HVB?

Ollestad

Korttidsboende

Genom lyhördhet och empati skapar vi en personlig och stimulerande miljö.

Korttidsboende

Genom lyhördhet och empati skapar vi en personlig och stimulerande miljö.

Back To Top