skip to Main Content

Öppenvård

På vår öppenvårdsmottagning erbjuder vi stöd, vägledning och behandling till barn, unga och vuxna. Behandlingsmodellen leds av en kontaktperson som driver behandlingen framåt och håller enskilda samtal. Vi erbjuder strukturerad programverksamhet inom individuella KBT-, DBT- och MI-inriktade samtal samt psykoterapi.

 

Vi erbjuder kontinuerligt behandlingsinsatser för kartläggning, fördjupad psykologutredning, konsultation med psykiatriker, samt psykoterapi med legitimerad psykoterapeut. Genom tillgång till en bred specialistkompetens kan vi även erbjuda kompletterande insatser som skräddarsys efter individuella förutsättningar och psykiatriska behov.

Vi har en gedigen medicinsk kapacitet bestående av erfarna läkare och sjuksköterskor som vid behov kan medicinera med centralstimulantia och Suboxone.

All medicinering sker enligt Socialstyrelsens riktlinjer.

Enheter för barn, unga och vuxna:

Friab Familjevård
Familjelänken
DBT teamet

Öppenvård

På vår öppenvårdsmottagning erbjuder vi stöd, vägledning och behandling till barn, unga och vuxna. Behandlingsmodellen leds av en kontaktperson som driver behandlingen framåt och håller enskilda samtal. Vi erbjuder strukturerad programverksamhet inom individuella KBT-, DBT- och MI-inriktade samtal samt psykoterapi.

Vi erbjuder kontinuerligt behandlingsinsatser för kartläggning, fördjupad psykologutredning, konsultation med psykiatriker, samt psykoterapi med legitimerad psykoterapeut. Genom tillgång till en bred specialistkompetens kan vi även erbjuda kompletterande insatser som skräddarsys efter individuella förutsättningar och psykiatriska behov.

Vi har en gedigen medicinsk kapacitet bestående av erfarna läkare och sjuksköterskor som vid behov kan medicinera med centralstimulantia och Suboxone.

All medicinering sker enligt Socialstyrelsens riktlinjer.

Söker du Öppenvård?

Enheter för barn, unga och vuxna:

Friab Familjevård
Familjelänken
DBT teamet

Öppenvård

Vår personal har kunskap och bredd.

Öppenvård

Vår personal har kunskap och bredd.

Back To Top