skip to Main Content

Resursboende och skola

Vårt resursboende och skola vänder sig till barn och ungdomar som inte utvecklas gynnsamt på ett vanligt behandlingshem och/eller där skolinsatserna inte är individuellt anpassade för att möta ungdomens behov av stöd och hjälp.

Vi erbjuder behandling och utredning i validerande miljö för barn och unga med problemskapande beteende. Signifikant för placerade ungdomar är att de, oavsett bakomliggande orsak, har ett problemskapande beteende med kognitiv funktionsnedsättning. De behöver behandling och struktur för att utveckla de färdigheter som krävs för ett bättre mående och en varaktig förändring.

Enheter för barn och unga:

Slättelynga gård

Resursboende och skola

Vårt resursboende och skola vänder sig till barn och ungdomar som inte utvecklas gynnsamt på ett vanligt behandlingshem och/eller där skolinsatserna inte är individuellt anpassade för att möta ungdomens behov av stöd och hjälp.

Vi erbjuder behandling och utredning i validerande miljö för barn och unga med problemskapande beteende. Signifikant för placerade ungdomar är att de, oavsett bakomliggande orsak, har ett problemskapande beteende med kognitiv funktionsnedsättning. De behöver behandling och struktur för att utveckla de färdigheter som krävs för ett bättre mående och en varaktig förändring.

Enheter för barn och unga:

Slättelynga gård

Resursboende och skola

Genom lyhördhet och empati skapar vi en personlig och stimulerande miljö.

Resursboende och skola

Genom lyhördhet och empati skapar vi en personlig och stimulerande miljö.

Back To Top