skip to Main Content

Behandling och utredning
med individanpassad skolgång
för pojkar mellan 14 och 18 år

Vad innebär ett utvecklingsboende?

Behandling och utredning
med individanpassad skolgång

På vårt utvecklingsboende erbjuder vi behandling och utredning med individanpassad skolgång till pojkar i åldern 14 till och med 18 år. Vår målgrupp är ungdomar som, ofta som en följd av en neuropsykiatrisk problematik, har hamnat i ogynnsamma sammanhang och miljöer som lett till problemskapande beteenden.

Ofta befinner sig ungdomarna inom autismspektrumet med diagnoser som ADHD, ADD och OCD. Ibland kombineras dessa tillstånd med lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Gemensamt för ungdomarna som kommer till oss är att de inte haft rätt förutsättningar till en gynnsam utveckling i de sammanhang de tidigare befunnit sig i. Skolgången är vanligtvis präglad av upprepade misslyckanden som en följd av att det inte funnits resurser eller kunskaper för att individanpassa undervisningen utifrån den enskilde ungdomens behov.

Behandling och utredning
med individanpassad skolgång
för pojkar mellan 14 och 18 år

Utvecklingsboende

Genom lyhördhet och empati skapar vi en personlig och stimulerande miljö.

Utvecklingsboende

Genom lyhördhet och empati skapar vi en personlig och stimulerande miljö.

Back To Top