skip to Main Content

Vi välkomnar Anna Hellner till Viljabogruppen

Vi välkomnar Anna Hellner till Viljabogruppen som regionschef. Anna kommer nyligen ifrån en tjänst som utbildningsrådgivare på Lära vilket innebar operativt arbete med sälj utav extern utbildning och kompetenshöjande insatser inom vård, omsorg, skola och behandling.

Back To Top