skip to Main Content

Vi behandlar: Vuxna

Kön:  

Placeringsform: LSS serviceboende, LSS gruppboende

Plats: Skåne, Södermanland

Om Viljabogruppen

Viljabogruppen erbjuder boende för vuxna personer inom autismspektrumet med tillägg av demensliknande tillstånd. Vi tillhandahåller brukaren en helhetslösning med eget boende, sysselsättning, fritid, social träning samt sinnesupplevelser som stimulerar till ökad självständighet och delaktighet i sin vardag. Vi bemöter individen med lågaffektivt och stressreducerande förhållningssätt, visuell tydliggörande pedagogik samt kognitiv affektiv träning.

Vårt pedagogiska förhållningssätt är helt individbaserat och anpassas utifrån var och en av de boendes behov. Grunden i vårt arbete är individen, tydlighet, visuell struktur, respekt, icke värderande samt att medverka till att den boende blir självständigare.

Vi lägger stort fokus på att stimulera individens styrkor, intresse och drömmar, för att skapa en innehållsrik vardag och personlig utveckling för den enskilde.

Ulf Karlsson

Viljabogruppen

Hör av dig till mig för frågor om vår verksamhet

Ulf Karlsson
VD
ulf@viljabogruppen.se
0701 80 18 10

Viljabogruppen består av tre verksamheter:

Verkmästaren serviceboende

Verkmästaren är ett unikt LSS-serviceboende som vänder sig till dig inom autismspektrumet med Aspergers syndrom, högfungerande autism eller ADD. Vi tillhandahåller dig en helhetslösning med eget boende, sysselsättning, fritid, social träning samt sinnesupplevelser som stimulerar till ökad självständighet och delaktighet i din vardag.

Anna Hellner

Verkmästarens serviceboende

Hör av dig till mig för placeringar

Anna Hellner
Regionchef
anna.hellner@viljabogruppen.se
0738 07 57 89

Höjden gruppboende och daglig verksamhet

LSS gruppboende enligt § 9.9 och daglig verksamhet enligt § 9.10 som riktar sig personer inom personkrets 1 med omfattande insatsbehov. Verksamheten har 6 platser i naturskön miljö med närhet till fullständigt serviceutbud i Vingåker, Södermanland.

Läs mer om Höjden här

Gertrud Jeppson

Jonslund & Höjden gruppboende

Hör av dig till mig för placeringar

Gertrud Jeppson
Föreståndare
gertrud.jeppsson@viljabogruppen.se
0705 770 150

Jonslund gruppboende och daglig verksamhet

LSS gruppboende enligt § 9.9 och daglig verksamhet enligt § 9.10 som riktar sig personer inom personkrets 1 med omfattande insatsbehov. Verksamheten har 6 platser i naturskön miljö med närhet till fullständigt serviceutbud i Vingåker, Södermanland.

Läs mer om Jonslund här

Gertrud Jeppson

Jonslund & Höjden gruppboende

Hör av dig till mig för placeringar

Gertrud Jeppson
Föreståndare
gertrud.jeppsson@viljabogruppen.se
0705 770 150

Back To Top