skip to Main Content

Om Friab

Vi hjälper människor till ett bättre liv

Vi arbetar för att förändra livet för barn, unga och vuxna som är i behov av hjälp oftast på grund av psykisk ohälsa.

Gemensamt är att det är personer som behöver stöd och behandling som leder till positiv förändring. Vi har under våra verksamma år lyckats att förändra många människors liv, något som betyder otroligt mycket för oss.

Friab grundades 2001 och är idag verksam med HVB, familjevård, öppenvård, boendestöd, korttidsboende, utslussboende och LSS gruppboende.

Friab har många unika verksamheter där vi alla varje dag gör vårt yttersta och med största möjliga engagemang skapar en vårdkedja som leder till förändring och ett bättre liv för de som är hos oss.

Vem är Friab?

Träffa vår organisation.

Back To Top