skip to Main Content

Om Friab

Vi hjälper människor till ett bättre liv

Vi verkar för att hjälpa barn, unga och vuxna som hamnat i svårigheter, oftast på grund av psykisk ohälsa. De som kommer till oss behöver stöd och behandling som leder till positiv förändring.

Friab grundades år 2001 och är idag verksamt på ett stort antal platser runt om i Sverige. Vi erbjuder:

  • HVB-hem
  • DBT-hem
  • Familjevård
  • Öppenvård
  • Boendestöd
  • Korttidsboende
  • Utslussboende
  • Stödboende
  • LSS gruppboende

Vi har under våra verksamma år förändrat många människors liv i en positiv riktning, vi brinner för att förvalta och bygga vidare på dessa erfarenheter.

Friab har många unika verksamheter där vi alla varje dag gör vårt yttersta och med största möjliga engagemang skapar en vårdkedja som leder till förändring och ett bättre liv för de som är hos oss.

Vem är Friab?

Träffa vår organisation.

Back To Top