skip to Main Content

DBT-hem

DBT-hem

Vi behandlar: Barn och unga 14-20 år

Kön: 

Placeringsform: HVB, Stödboende, Utslussboende

Plats: Skåne, Halland

Om våra DBT-hem

Vi är specialister inom DBT samt arbetar med flera olika metoder som är KBT inriktade. Målet är att skapa hållbara förändringar till flickor i åldern 14-20 år med psykisk ohälsa samt självskadabeteende. Genom vår specialistkompetens kan vi omsorgsfullt stödja och behandla ungdomarna dygnet runt.

Våra enheter inom DBT är Hulta gård, Villa Lerhamn och Mahult. Enheternas primära behandlingsmetod är dialektisk beteendeterapi som kombineras i individualterapi samt färdighetsträning på gruppnivå. Utöver DBT-behandlingen har vi stort fokus på att träna alla de färdigheter som behövs för att kunna leva ett självständigt liv efter avslutad behandling.

Hulta gård välkomnar flickor i åldern 16-20 år, Mahults målgrupp är flickor i åldern 15-19 år, medan Villa Lerhamn tar emot placeringar av flickor i åldern 14-18 år.

Stina Edvardsson

DBT-hem

Hör av dig till mig för frågor om våra DBT-hem

Stina Edvardsson
Verksamhetschef-Hulta gård,Villa Lerhamn
stina.edvardsson@friab.se
0724 02 20 04

Våra verksamheter:

Back To Top