skip to Main Content

Vad innebär en placering hos oss?

Utredning, behandling och rehabilitering

Vi erbjuder individanpassad utredning och behandling för individer som på grund av en komplex problematik behöver hjälp i form av professionella insatser. Vi har enheter som vänder sig till vuxna och enheter som har barn och unga som målgrupp. Gemensamt är att vi leder en rehabilitering som ger verktyg och färdigheter som krävs för ett självständigt liv efter avslutad placering.

Med rätt kunskap arbetar vi med målinriktad behandling, rehabilitering och utredning för en hållbar återanpassning till samhället. Vår behandlingsmodell omfattar kartläggning och behandling med efterföljande vård i utslussningslägenhet, familjehem eller genom växelboende i hemkommunen. Vi har fokus på det friska och positiva och vi utgår alltid ifrån individens behov.

Läs mer om oss här

Utredning, behandling och rehabilitering

Vi erbjuder individanpassad utredning och behandling för individer som på grund av en komplex problematik behöver hjälp i form av professionella insatser. Vi har enheter som vänder sig till vuxna och enheter som har barn och unga som målgrupp. Gemensamt är att vi leder en rehabilitering som ger verktyg och färdigheter som krävs för ett självständigt liv efter avslutad placering.

Med rätt kunskap arbetar vi med målinriktad behandling, rehabilitering och utredning för en hållbar återanpassning till samhället. Vår behandlingsmodell omfattar kartläggning och behandling med efterföljande vård i utslussningslägenhet, familjehem eller genom växelboende i hemkommunen. Vi har fokus på det friska och positiva och vi utgår alltid ifrån individens behov.

Läs mer om oss här

Vård och behandling

Vi skräddarsyr lösningar efter individens behov.

Vård och behandling

Vi skräddarsyr lösningar efter individens behov.

Back To Top