skip to Main Content

Vad våra kunder tycker om oss

Starka sida är dess verksamhetschef som är handlingskraftig, lösningsfokuserad och positiv. Hon är suverän och jag är väldigt nöjd med det samarbetet.

Både konsulent och familjehem är bra och erfarna, inget är svårt eller främmande för dem, de är duktiga.

Verksamheten har kompetent personal.

Väldigt god samverkan, får alltid hjälp med det man behöver. När det varit struligt i ärendet har de stöttat upp socialtjänsten bra.

De har lyckats minska medicineringen för klienten, samt att de ser och är uppmärksam när klienten är påväg att få en dipp. Samt att de är flexibla när det gäller kontakten med anhöriga.

De är otroligt flexibla, ser till individen och är ej fyrkantiga, de kan töja på ramarna lite. Samt att de har ett bra helhetspaket, är det någon som behöver utredning, läkare, samtalshjälp, psykolog eller hjälp med något så ordnar de det.

De fångar upp behoven bra, de var bra på att matcha klient med familjehem. Chefen/placeringsansvarig hade kontinuerlig kontakt med mig och ringde om det var något som strulade.

Verksamheten är en del i en kedja. Man går vidare till något annat efter behandling och det är bra samt en styrka.

De såg klientens olika behov och utifrån det skaffades de resurser som behövdes.

Bra, engagerad personal som är tydlig för kunden.

De var väldigt engagerade i början och hade goda tankar.

Personalen är mycket kompetent. De är kooperativa och har en önskan att delta.

Den starkaste sidan är att de hela tiden bollade med oss, som hade det yttersta ansvaret. Vi hade tät kontakt.

BUF

Vi har regelbunden kontakt, det är lätt att nå dem via telefonen och mejl. En bra kommunikation.

BUFs starkaste sida är deras barnperspektiv.

De är mycket engagerade samt att de är lätta att nå och de är snabba att höra av sig om det är något som händer.

BUFs starkaste sida är deras tillgänglighet och den regelbundna kontakten mellan oss, både familjen och socialtjänsten. Familjekonsult gör allt tryggt.

De har en bra kontakt med socialtjänsten och de delger information både muntligt och skriftligt. De gör det som de har lovat att göra och de är lätta att samarbeta med.

Konsulenten var otroligt bra, underlättade allt arbete för mig. Stor inblick i alla delar, skolan, aktiviteter och liknande. Och ej rädda för att ta tag i saker, det är bra.

Konsulenten gör ett mycket bra arbete med familjehemmen.

Tät kontakt med konsulenten, samt engagerade.

Rapporteringen är mycket bra, det uppskattas!

Kullabygdens DBT-hem

Det samarbetet vi har haft med Villa Lerhamn har varit väldigt positivt. Personal arbetar aktivt med målen i genomförandeplanen och har genom tydlighet, engagement och enighet gentemot ungdomen kunnat skapa tillit och förtroende hos ungdomen som har varit avgörande för en positiv utveckling. Behandlingen anpassades snabbt och okomplicerat när behovet uppstod. Genomgående bra återkoppling av vad som händer och hur man arbetar för att komma framåt för ungdomens bästa.

Jag är mycket nöjd med min placering på Villa Lerhamn, Kullabygdens DBT-hem. De har ett nära samarbete med socialtjänsten. Kompetent personal och bra behandling. Dagarna har en tydlig struktur för ungdomarna. Villa Lerhamn, Kullabygdens DBT-hem har ett högt omhändertagande i en familjär miljö.

Back To Top