skip to Main Content

Familjevård

Familjevård

Vi behandlar: Barn, unga och vuxna

Kön:  

Placeringsform: Familjevård, öppenvård och utslussboende

Plats: Södermanland, Västmanland, Västra Götaland, Jönköping, Värmland, Kalmar, Kronoberg, Halland, Skåne

Om vår familjevård

Vi arbetar med förstärkt och kraftigt förstärkt familjehemsvård och har specialistkompetens inom olika områden för att kunna erbjuda rätt stöd till barn, unga och vuxna. Vi har bred kompetens inom psykisk ohälsa, missbruksproblematik, kriminalitet eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Våra verksamheter erbjuder stöd och handledning till våra familjehem och vid särskilda behandlingsuppdrag erbjuder vi även stöd och behandling till den placerade. I kombination med ett skräddarsytt behandlingsprogram för individen erbjuds en boendeform i en trygg miljö med möjlighet till stöd dygnet runt.

Vi har noga utvalda familjehem på ett stort antal platser i mellan Sverige och södra Sverige för att på bästa möjliga sätt kunna matcha önskemål och behov. På våra verksamheter arbetar socionomer, behandlare, psykologer, sjuksköterska och läkare för att tillgodose individens behov.

Caroline Idoff

Familjevård

Caroline Idoff
Verksamhetschef
caroline@friab.se
072-050 70 47

Våra verksamheter:

Back To Top