skip to Main Content

LSS-boende

LSS-boende

Målgrupp: Vuxna

Kön:  

Placeringsform: LSS gruppboende, Daglig verksamhet

Plats: Södermanland

Om oss

Vi erbjuder moderna gruppbostäder och dagliga verksamheter för vuxna med stöd enligt LSS inom personkrets 1 och 3.

Våra dagliga verksamheter individanpassas utifrån de boendes egna intressen och styrkor. Vi arbetar utifrån individuellt uppsatta mål som är grundad i varje individs egen genomförandeplan. Vi skapar förutsättningar för delaktighet och inflytande oavsett funktionsnedsättning. Sysselsättningen förläggs på vanliga arbetsplatser och/eller utarbetas utifrån närmiljön om så önskas.

Vi stöttar boende i sin vardag genom att använda alternativ kompletterande kommunikation (AKK), för att tydliggöra den boendes vardag. På våra boenden finns bemanning dygnet runt med målet att de boende ska få en trygg tillvaro och goda levnadsförhållanden. Vi arbetar med ett lågaffektivt bemötande vid problemskapande beteende utifrån den boendes förutsättningar och behov.

Dalia Kajhem

LSS-boende

Hör av dig till mig för frågor om vår verksamhet

Dalia Kajhem
dalia.kajhem@friab.se
072-402 20 70

Våra verksamheter:

Höjden

Höjden erbjuder ett modernt gruppboende och daglig verksamhet för vuxna inom personkrets 1, med autism och intellektuell funktionsnedsättning. Vi erbjuder gruppboende enligt LSS §9.9 och daglig verksamhet enligt §9.10 belägen i en naturskön miljö strax utanför Vingåker i Södermanland.

Läs mer om Höjden här

Lästringe Alma

Lästringe Alma AB erbjuder LSS-boende enligt §9.9 och daglig verksamhet enligt §9.10 i naturskön miljö två mil från Nyköping och endast en timme söder om Stockholm. Här finns tre olika boenden; två gruppboenden och ett serviceboende tillsammans med uppskattad daglig verksamhet i fem fristående arbetsgrupper.

Läs mer om Lästringe Alma här

Back To Top