skip to Main Content

Målgrupp: Vuxna

Kön:  

Placeringsform: LSS gruppboende, Daglig verksamhet

Plats: Södermanland

Om Höjden & Jonslund

Våra unika verksamheter vänder sig till vuxna inom autismspektrumet. Vi erbjuder en helhetslösning med boende, sysselsättning, fritid, social träning samt sinnesupplevelser som stimulerar till ökad självständighet och delaktighet i sin vardag. Vi bemöter individen med ett lågaffektivt och stressreducerande förhållningssätt, visuell tydliggörande pedagogik samt kognitiv affektiv träning.

Vårt pedagogiska förhållningssätt är helt individbaserat och anpassas utifrån var och en av de boendes behov. Grunden i vårt arbete är individen, tydlighet, visuell struktur och respekt. Vi lägger stort fokus på att stimulera individens styrkor, intressen och drömmar för att skapa en innehållsrik vardag och personlig utveckling för den enskilde.

Vår pedagogik skapar klarhet i vardagen: minskar beteendeproblem, ökar självbestämmande och delaktighet samt möjliggör integrering i samhället.

Heléne Karlsson

Höjden & Jonslund

Hör av dig till mig för frågor om vår verksamhet

Heléne Karlsson
helene.karlsson@friab.se
0770-22 18 80

Våra verksamheter:

Höjdens gruppboende och daglig verksamhet

Friabs nya LSS-gruppboende Höjden med sex platser för vuxna i personkrets 1 med autism och intellektuell funktionsnedsättning. Vi erbjuder gruppboende enligt LSS §9.9 och daglig verksamhet enligt §9.10 belägen i en naturskön miljö strax utanför Vingåker i Södermanland.

Läs mer om Höjden här

Jonslunds gruppboende

LSS gruppboende enligt § 9.9 som riktar sig personer inom personkrets 1 med omfattande insatsbehov. Vi erbjuder hög personaltäthet av en mycket erfaren personalgrupp. Verksamheten har fem platser i naturskön miljö med närhet till fullständigt serviceutbud i Vingåker, Södermanland.

Back To Top