skip to Main Content

Målgrupp: Vuxna

Kön:  

Placeringsform: LSS gruppboende, Daglig verksamhet

Plats: Södermanland

Om Höjden & Jonslund

Vi erbjuder moderna gruppboenden och dagliga verksamheter för vuxna inom personkrets 1, med autism och intellektuell funktionsnedsättning.

Våra dagliga verksamheter individanpassas utifrån de boendes egna intressen och styrkor. Vi arbetar utifrån individuellt uppsätta mål som är grundad i varje individs egen genomförandeplan. Det ges möjlighet att själv vara delaktig och bestämma. Sysselsättningen förläggs på vanliga arbetsplatser och/eller utarbetas utifrån närmiljön om så önskas.

Vi stöttar boende i sin vardag genom att använda alternativ kompletterande kommunikation (AKK), för att tydliggöra den boendes vardag. På våra boenden finns bemanning dygnet runt med målet att de boende ska få en trygg tillvaro och goda levnadsförhållanden. Vi arbetar med ett lågaffektivt bemötande vid problemskapande beteende utifrån den boendes förutsättningar och behov.

Heléne Karlsson

Höjden & Jonslund

Hör av dig till mig för frågor om vår verksamhet

Heléne Karlsson
helene.karlsson@friab.se
0770-22 18 80

Våra verksamheter:

Höjdens gruppboende och daglig verksamhet

Höjden erbjuder ett modernt gruppboende och daglig verksamhet för vuxna inom personkrets 1, med autism och intellektuell funktionsnedsättning. Vi erbjuder gruppboende enligt LSS §9.9 och daglig verksamhet enligt §9.10 belägen i en naturskön miljö strax utanför Vingåker i Södermanland.

Läs mer om Höjden här

Jonslunds gruppboende

LSS gruppboende enligt § 9.9 som riktar sig personer inom personkrets 1 med omfattande insatsbehov. Vi erbjuder hög personaltäthet av en mycket erfaren personalgrupp. Verksamheten har fem platser i naturskön miljö med närhet till fullständigt serviceutbud i Vingåker, Södermanland.

Back To Top