skip to Main Content

LSS-boende i Ystad
för vuxna inom autismspektrumet

LSS gruppboende i Vingåker
för vuxna

LSS gruppboende i Vingåker
för vuxna

Vad erbjuder våra LSS-verksamheter?

Individanpassade insatser av specialister

Vi erbjuder individanpassad omsorgsverksamhet i gruppboende, serviceboende och daglig verksamhet till personer som omfattas av personkrets 1 enligt 1§ LSS.

Syftet med våra verksamheter är att den enskilde ska ha möjlighet att leva som andra, trots sitt funktionshinder. Vi utgår från den enskildes förutsättningar, intressen behov för att kunna erbjuda ett kontinuerligt och professionellt stöd. Vi verkar för att bryta den isolering som kan uppstå och erbjuda en stimulerande vardag för att möjliggöra utveckling och ett fullvärdigt liv.

Våra insatser är tillgängliga dygnet runt, alla dagar om året och genomförs med respekt för den enskildes integritet och vilja. Vården skräddarsys utifrån individens behov med utgångspunkt i önskemål och förmågor.

LSS-boende i Ystad
för vuxna inom autismspektrumet

LSS gruppboende i Vingåker
för vuxna

LSS gruppboende i Vingåker
för vuxna

LSS

Att få vara självständig – utan att känna sig ensam.

LSS

Att få vara självständig – utan att känna sig ensam.

Back To Top