skip to Main Content

Förstärkt familjevård

Friab Familjevård finns till för barn, unga och vuxna som av olika anledningar behöver komma bort från sin nuvarande miljö för att kunna utvecklas i tryggheten och gemenskapen av ett familjehem. I en omsorgsfull familjemiljö med positiva förebilder erbjuds de bästa förutsättningarna för en hållbar rehabilitering.

Vi kombinerar familjehemmets kontinuerliga stöd med individanpassade insatser. Våra kompetenta familjehemskonsulenter utbildar, handleder, stöttar och finns tillgängliga för familjen dygnet runt.

Familjevård för barn och unga

Vi arbetar med kraftigt förstärkt familjevård för barn och unga som innebär omfattande konsulentstödda behandlingsinsatser i kombination med ett stort engagemang från familjehemmet. Oftast är minst en av familjehemsföräldrarna hemma på heltid för att tillgodose behovet av stöd, struktur och stabilitet. Denna höga närvaro ger även barnen den trygghet som underbygger deras utveckling.

För oss är det av största vikt att ta reda på vad varje barn behöver för att kunna ge ett så bra stöd som möjligt. Vi gör en grundlig analys av problembilden i början av placeringen och är sedan kontinuerligt delaktiga i att möta de utmaningar som det tredelade föräldraskapet kan innebära.

Familjevård vuxna

Vår huvudsakliga inriktning för vuxna i familjehem är förstärkt vård genom omfattande behandlingsinsatser. Vi tror på att kombinationen av en sund familjemiljö och individanpassade insatser ger de bästa förutsättningarna för en framgångsrik rehabilitering.

Våra metoder grundar sig i kognitiv beteendeterapi och har bevisad effekt med stöd i aktuell forskning. Vår tillgång till specialistkompetens i form av psykoterapeut, psykiatriker och psykolog ger oss möjlighet att erbjuda kompletterande insatser för att tillgodose psykiatriska behov.

Är du intresserad av att veta mer om vad det innebär att vara familjehem?

Läs mer om våra familjehem eller se vår film om familjehemsvård här.

Öppenvård

På vår öppenvårdsmottagning erbjuder vi stöd, vägledning och behandling till barn, unga och vuxna. Behandlingsmodellen leds av en kontaktperson som driver behandlingen framåt och håller enskilda samtal. Vi erbjuder strukturerad programverksamhet inom individuella KBT-, DBT- och MI-inriktade samtal samt psykoterapi.

Vi erbjuder kontinuerligt behandlingsinsatser för kartläggning, fördjupad psykologutredning, konsultation med psykiatriker, samt psykoterapi med legitimerad psykoterapeut. Genom tillgång till en bred specialistkompetens kan vi även erbjuda kompletterande insatser som skräddarsys efter individuella förutsättningar och psykiatriska behov.

Enheter för barn och unga:

Friab Familjevård
Familjelänken
BUF

Enheter för vuxna:

Friab Familjevård

Förstärkt familjevård

Friab Familjevård finns till för barn, unga och vuxna som av olika anledningar behöver komma bort från sin nuvarande miljö för att kunna utvecklas i tryggheten och gemenskapen av ett familjehem. I en omsorgsfull familjemiljö med positiva förebilder erbjuds de bästa förutsättningarna för en hållbar rehabilitering.

Vi kombinerar familjehemmets kontinuerliga stöd med individanpassade insatser. Våra kompetenta familjehemskonsulenter utbildar, handleder, stöttar och finns tillgängliga för familjen dygnet runt.

Familjevård för barn och unga

Vi arbetar med kraftigt förstärkt familjevård för barn och unga som innebär omfattande konsulentstödda behandlingsinsatser i kombination med ett stort engagemang från familjehemmet. Oftast är minst en av familjehemsföräldrarna hemma på heltid för att tillgodose behovet av stöd, struktur och stabilitet. Denna höga närvaro ger även barnen den trygghet som underbygger deras utveckling.

För oss är det av största vikt att ta reda på vad varje barn behöver för att kunna ge ett så bra stöd som möjligt. Vi gör en grundlig analys av problembilden i början av placeringen och är sedan kontinuerligt delaktiga i att möta de utmaningar som det tredelade föräldraskapet kan innebära.

Familjevård för vuxna

Vår huvudsakliga inriktning för vuxna i familjehem är förstärkt vård genom omfattande behandlingsinsatser. Vi tror på att kombinationen av en sund familjemiljö och individanpassade insatser ger de bästa förutsättningarna för en framgångsrik rehabilitering.

Våra metoder grundar sig i kognitiv beteendeterapi och har bevisad effekt med stöd i aktuell forskning. Vår tillgång till specialistkompetens i form av psykoterapeut, psykiatriker och psykolog ger oss möjlighet att erbjuda kompletterande insatser för att tillgodose psykiatriska behov.

Intresserad av att bli familjehem?

Läs mer om vad det innebär att vara familjehem eller se vår film om familjehemsvård här.

Öppenvård

På vår öppenvårdsmottagning erbjuder vi stöd, vägledning och behandling till barn, unga och vuxna. Behandlingsmodellen leds av en kontaktperson som driver behandlingen framåt och håller enskilda samtal. Vi erbjuder strukturerad programverksamhet inom individuella KBT-, DBT- och MI-inriktade samtal samt psykoterapi.
Vi erbjuder kontinuerligt behandlingsinsatser för kartläggning, fördjupad psykologutredning, konsultation med psykiatriker, samt psykoterapi med legitimerad psykoterapeut. Genom tillgång till en bred specialistkompetens kan vi även erbjuda kompletterande insatser som skräddarsys efter individuella förutsättningar och psykiatriska behov.

Enheter för barn och unga:

Friab Familjevård
Familjelänken
BUF

Enheter för vuxna:

Friab Familjevård

Familjevård

Familjehemsvård som är kraftigt förstärkt med olika behandlingsinsatser.

Familjevård

Vi arbetar med kraftigt förstärkt familjevård – en vuxen hemma på heltid.

Back To Top