skip to Main Content

Personlig assistans för barn, unga och vuxna

Personlig assistans för barn, unga och vuxna

Hur arbetar vi inom personlig assistans?

Personlig Assistans

Vår personliga assistans stöttar barn, unga och vuxna som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med sina grundläggande behov. Det kan handla om personlig hygien, måltider, att klä på och av sig, att kommunicera med andra, eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om individen. För att säkerställa att våra kunder får exakt den hjälp som de är berättigade till erbjuder vi dessutom kostnadsfri juridisk rådgivning vid ansökan om assistansersättning, eller vid överklagande av ett redan fattat beslut.

Personlig assistans för barn, unga och vuxna

Personlig assistans för barn, unga och vuxna

Personlig Assistans

Rätt stöd och vägledning ger de färdigheter som krävs för ett självständigt liv.

Personlig Assistans

Rätt stöd och vägledning ger de färdigheter som krävs för ett självständigt liv.

Back To Top