skip to Main Content

Kontakta oss

Carl Oskar Nilsson

 Koncernchef

Stina Edvardsson

Verksamhetschef
HVB Barn och Unga

AnnaMaria Sahlgren

Verksamhetschef
Familjevård

Helena Åkesson

Verksamhetschef
HVB Vuxna

Carin Bergqvist

HR & Redovisningschef

Ulf Karlsson

Chef Verksamhet & Utveckling
LSS

Barbara Lennartsson

Utvecklings-och marknadskoordinator

Glenn Hansson

Verksamhets-och utvecklingskoordinator

Styrelse

Carl Oskar Nilsson

Styrelseordförande

Fredrik Karlberg

Styrelseledamot

Alf Svedulf

Styrelseledamot

Philip Bonde

Styrelseledamot

Revisor

Christer Rasmusson

Godkänd revisor Ernst & Young AB

Back To Top