skip to Main Content

Vi behandlar: Vuxna 18 år och uppåt

Kön: 

Placeringsform: HVB

Plats: Halland

Om Ollestad

Ollestad är ett behandlingshem med specialistkompetens som vänder sig till vuxna män med psykiatriskt eller neuropsykiatriskt funktionshinder oftast i kombination med en missbruksproblematik eller kriminalitet.

Vi har 17 platser där vi kan ta emot personer för vård enligt SoL, P34, P56 eller LPT/LRV/LVM under permission. Vi erbjuder en utvecklande miljö där den enskildes behov och önskemål sätt i fokus. Vårt stöd utgår från individens personliga förutsättningar och utförs av engagerad personal dygnet runt.

Genom hög kompetens inom KBT, DBT, missbruksvård, och neuropsykiatri, arbetar vi med målinriktad behandling, rehabilitering och utredning för en hållbar återanpassning till samhället.

Ollestad

Vad säger kunderna?

Verksamheten är en del i en kedja. Man går vidare till något annat efter behandling och det är bra samt en styrka.

Besöksadress

Obbhult 106, 311 62 Ullared

Ring

0346  390 95

Helena Åkesson

Ollestad

Hör av dig till mig för frågor om vår verksamhet

Helena Åkesson
Verksamhetschef/Föreståndare
helena@friab.se
0708-86 47 04

Marie Larsson

Ollestad

Hör av dig till mig
för placeringar

Marie Larsson
Placeringssamordnare
marie.larsson@friab.se
0724-02 53 82

Back To Top