skip to Main Content

Vi behandlar: Vuxna 18 år och uppåt

Kön: 

Placeringsform: HVB

Plats: Halland

Om Ollestad

Ollestad är ett behandlingshem med hög kompetens inom KBT, missbruksvård och neuropsykiatri. Vi arbetar målinriktat med behandling, utredning och rehabilitering för en hållbar återanpassning till samhället.

Inom verksamheten finns 24 platser med tillstånd för vård enligt SoL och LPT/LRV/LVM under permission samt kontraktsvård och vårdvistelse. Vi erbjuder en utvecklande miljö där klientens behov, förutsättningar och egna önskemål sätts i fokus.

Ollestad ebjuder hela vårdkedjan i form av HVB, familjehem, utsluss och träningsboenden. Detta för att kunna ge den enskilda individen de bästa förutsättningarna för att lyckas med förändringsarbetet. Arbetet bedrivs utifrån vår värdegrund som innebär att vi ser hela människan utifrån dennes enskilda behov. Detta uppnås genom kontinuerligt alliansskapande, enskilda samtal och klientinflytande.

På Ollestad arbetar vi tillsammans med klienten för att ge de bästa förutsättningarna till förändring.

Ollestad

Vad säger kunderna?

Verksamheten är en del i en kedja. Man går vidare till något annat efter behandling och det är bra samt en styrka.

Postadress

Obbhult 107, 311 62 Ullared

Besöksadress

Obbhult 107, 311 62 Ullared

Ring

0346  390 95

Edita Rydén

Ollestad

Hör av dig till mig för frågor om vår verksamhet

Edita Rydén
Föreståndare
edita.ryden@friab.se
0724 02 83 80

Marie Larsson

Ollestad

Hör av dig till mig
för placeringar

Marie Larsson
Placeringssamordnare
marie.larsson@friab.se
0724-02 53 82

Back To Top