skip to Main Content
friab enheter

Vårt engagemang

Med stort engagemang och ett varmt bemötande arbetar Friab för barn, unga och vuxna. Vi är aktiva inom familjevård, HVB-hem, DBT-hemboendestöd, öppenvård, stödboendekorttidsboende och LSS. Vi arbetar på uppdrag av kommuner, landsting, SIS och Kriminalvården. Vi tar emot placeringar enligt SoL, LVU, öppen psykiatrisk tvångsvård (ÖPT) och öppen rättspsykiatrisk vård (ÖRV).

Annons PNG

Vår personal

Vår personal består av legitimerade sjuksköterskor, psykiater, leg. psykoterapeuter med KBT inriktning, KBT-steg 1 terapeuter, familjehemskonsulenter, behandlare, behandlingsassistenter, kontaktpersoner, placeringssamordnare, och gruppbehandlingsansvariga.

friab staff
friab icon

Vårt fokus

För oss är det viktigt att ha fokus på det friska och positiva och alltid utgå från individens behov. All vård och behandling planeras och utförs enligt socialstyrelsens nationella riktlinjer med tillgängligt stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet. Våra metoder möjliggör ständiga förbättringar genom uppföljningar av resultat och framsteg.

friab enheter

Vårt arbete

Friab arbetar för barn, unga och vuxna genom familjevård, HVB-hem, DBT-hemboendestöd, öppenvård, stödboendekorttidsboendeLSS. Vi arbetar på uppdrag av kommuner, landsting, SIS och Kriminalvården. Vi tar emot placeringar enligt SoL och LVU samt även personer inom öppen psykiatrisk tvångsvård (ÖPT) och öppen rättspsykiatrisk vård (ÖRV).

Annons PNG

Vår personal

Vår personal består av legitimerade sjuksköterskor, psykiater, leg. psykoterapeuter med KBT inriktning, KBT-steg 1 terapeuter, familjehemskonsulenter, behandlare, behandlingsassistenter, kontaktpersoner, placeringssamordnare, och gruppbehandlingsansvariga.

friab staff

Vårt fokus

För oss är det viktigt att ha fokus på det friska och positiva och alltid utgå från individens behov. All vård och behandling planeras och utförs enligt socialstyrelsens nationella riktlinjer, med tillgängligt stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet på ett sätt som möjliggör uppföljningar av resultat och framsteg.

girl-looking-down-smiling

Träffa vår första LSS serviceboende

Viljabogruppen

girl-brown-eyes-smiling

Vi har kraftigt förstärkt familjevård

Friab Familjevård

Back To Top