skip to Main Content
friab enheter

Vårt arbete

Med stort engagemang och ett varmt bemötande arbetar Friab för barn, unga och vuxna. Vi är aktiva inom familjevård och öppenvård, LSS-verksamheter, DBT-verksamheter, utvecklingsboende, behandlingshem, stödboende och boendestöd. Vi arbetar på uppdrag av kommuner, landsting, SIS och Kriminalvården och tar emot placeringar enligt SoL, LVU, ÖPT och ÖRV.

Vår personal

Vår personal består av legitimerade sjuksköterskor, psykiater, leg. psykoterapeuter med KBT inriktning, KBT-steg 1 terapeuter, familjehemskonsulenter, behandlare, behandlingsassistenter, kontaktpersoner, placeringssamordnare, och gruppbehandlingsansvariga.

friab staff
friab icon

Vårt fokus

För oss är det viktigt att ha fokus på det friska och positiva och alltid utgå från individens behov. All vård och behandling planeras och utförs enligt socialstyrelsens nationella riktlinjer med tillgängligt stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet. Våra metoder möjliggör ständiga förbättringar genom uppföljningar av resultat och framsteg.

friab enheter

Vårt arbete

Med stort engagemang och ett varmt bemötande arbetar Friab för barn, unga och vuxna. Vi är aktiva inom familjevård och öppenvård, LSS-verksamheter, DBT-verksamheter, utvecklingsboende, behandlingshem, stödboende och boendestöd. Vi arbetar på uppdrag av kommuner, landsting, SIS och Kriminalvården och tar emot placeringar enligt SoL, LVU, ÖPT och ÖRV.

Vår personal

Vår personal består av legitimerade sjuksköterskor, psykiater, leg. psykoterapeuter med KBT inriktning, KBT-steg 1 terapeuter, familjehemskonsulenter, behandlare, behandlingsassistenter, kontaktpersoner, placeringssamordnare, och gruppbehandlingsansvariga.

friab staff

Vårt fokus

För oss är det viktigt att ha fokus på det friska och positiva och alltid utgå från individens behov. All vård och behandling planeras och utförs enligt socialstyrelsens nationella riktlinjer med tillgängligt stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet. Våra metoder möjliggör ständiga förbättringar genom uppföljningar av resultat och framsteg.

Träffa vår LSS verksamhet

Viljabogruppen

Vi har kraftigt förstärkt familjevård

Friab Familjevård

Back To Top