skip to Main Content

DBT-hem i Mjöhult
för flickor mellan 16 och 20 år

Förstärkt DBT-vård i Lerhamn
för flickor mellan 14 och 18 år

DBT-hem i Simlångsdalen
för flickor mellan 16 och 20 år

Varför dialektisk beteendeterapi (DBT)?

Terapi med fokus på att stärka förmågor

Våra DBT-verksamheter välkomnar barn och unga med en komplex problematik. Vårt koncept utgår från vår primära behandlingsmetod dialektisk beteendeterapi, DBT. Metoden kombinerar individualterapi med färdighetsträning i grupp. Vi erbjuder individanpassad behandling, rehabilitering samt utredning.

Våra omsorgsfullt utvalda boenden är belägna i naturskön miljö med närhet till skola, affärer och samhällsservice. Vi skapar en hemlik miljö där ungdomen känner sig bekräftad genom ett empatisk och respektfullt bemötande. Målet är att ungdomen ska finna en emotionell balans som ligger till grund för ett stabilt mående och en välfungerande vardag. Som en del i behandlingen erbjuder vi ungdomens anhöriga en utbildning i DBT. Anhörig-DBT ger en ökad kunskap och förståelse för ungdomens problematik och tydliggör familjerelationernas betydelse.

Vi erbjuder även kompletterande behandlingsinsatser i form av:

  • Utsluss i stödboende med DBT-behandlingen som fortsatt del av insatsen.
  • Fortsatt behandling i vårt öppenvårdsprogram, DBT-team.

DBT-hem i Mjöhult
för flickor mellan 16 och 20 år

Förstärkt DBT-vård i Lerhamn
för flickor mellan 14 och 18 år

DBT-hem i Simlångsdalen
för flickor mellan 16 och 20 år

DBT-hem

DBT genomsyrar hela verksamheten och skapar en bekräftande miljö.

DBT-hem

DBT genomsyrar hela verksamheten och skapar en bekräftande miljö.

Back To Top