skip to Main Content

Behandlingshem specialiserade på DBT

Vi välkomnar barn och unga med en komplex problematik. Vårt koncept utgår från vår primära behandlingsmetod dialektisk beteendeterapi, DBT.

DBT kombinerar individualterapi med färdighetsträning i grupp. Vi erbjuder individanpassad behandling, rehabilitering samt utredning.

Våra omsorgsfullt utvalda boenden är belägna i naturskön miljö med närhet till skola, affärer och samhällsservice.

Vi skapar en hemlik miljö där ungdomen känner sig bekräftad genom ett empatisk och respektfullt bemötande. Målet är att ungdomen ska finna en emotionell balans som ligger till grund för ett stabilt mående och en välfungerande vardag.

Som en del i behandlingen erbjuder vi ungdomens anhöriga en utbildning i DBT. Anhörig-DBT ger en ökad kunskap och förståelse för ungdomens problematik och tydliggör familjerelationernas betydelse.

Vi erbjuder även kompletterande behandlingsinsatser i form av:

  • Utsluss i stödboende med DBT-behandlingen som fortsatt del av insatsen.
  • Fortsatt behandling i vårt öppenvårdsprogram, DBT-team.

Enheter för barn och unga:

Kullabygdens DBT-hem

Behandlingshem
specialiserade på DBT

Vi välkomnar barn och unga med en komplex problematik. Vårt koncept utgår från vår primära behandlingsmetod dialektisk beteendeterapi, DBT.

DBT kombinerar individualterapi med färdighetsträning i grupp. Vi erbjuder individanpassad behandling, rehabilitering samt utredning.

Våra omsorgsfullt utvalda boenden är belägna i naturskön miljö med närhet till skola, affärer och samhällsservice. Vi skapar en hemlik miljö där ungdomen känner sig bekräftad genom ett empatisk och respektfullt bemötande. Målet är att ungdomen ska finna en emotionell balans som ligger till grund för ett stabilt mående och en välfungerande vardag.

Som en del i behandlingen erbjuder vi ungdomens anhöriga en utbildning i DBT.
Anhörig-DBT ger en ökad kunskap och förståelse för ungdomens problematik och tydliggör familjerelationernas betydelse.

Vi erbjuder även kompletterande behandlingsinsatser i form av

  • Utsluss i stödboende med DBT-behandlingen som fortsatt del av insatsen.
  • Fortsatt behandling i vårt öppenvårdsprogram, DBT-team.

Enheter för barn och unga:

Kullabygdens DBT-hem

DBT-hem

DBT genomsyrar hela verksamheten och skapar en bekräftande miljö.

DBT-hem

DBT genomsyrar hela verksamheten och skapar en bekräftande miljö.

Back To Top