skip to Main Content

Boende och skola

Boende och skola

Vi behandlar: Pojkar mellan 14 och 18 år

Kön: 

Placeringsform: HVB

Plats: Halland

Om Slättelynga gård

På Slättelynga gård tar vi emot pojkar i åldern 14 till och med 18 år. Vår målgrupp är ungdomar som, ofta som en följd av en neuropsykiatrisk problematik, har hamnat i ogynnsamma sammanhang och miljöer som lett till problemskapande beteenden.

Ofta befinner sig ungdomarna inom autismspektrumet och/eller med diagnoser som ADHD, ADD och OCD. Ibland kombineras dessa tillstånd med lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Gemensamt för ungdomarna som kommer till oss är att de inte haft rätt förutsättningar till en gynnsam utveckling i de sammanhang de tidigare befunnit sig i. Skolgången är vanligtvis präglad av upprepade misslyckanden som en följd av att det inte funnits resurser eller kunskaper för att individanpassa undervisningen utifrån den enskilde ungdomens behov. Vi vet att en fungerande skolgång är en stark skyddsfaktor för alla ungdomar och därför är detta ett viktigt inslag för de ungdomar som bor hos oss.

På Slättelynga gård arbetar vi målmedvetet för att skapa en läkande och trygg miljö för ungdomarna. En miljö som upplevs begriplig och förutsägbar underlättar vägen mot en stabil och långvarig förändring. När ungdomarna förstår, accepterar och trivs i sitt dagliga sammanhang finns en bra grund för förändring. Hos oss finns inga snabba lösningar på komplexa problem utan vi vet värdet av en varaktig stabilitet och trygghet.

En fungerande skolgång är ett av målen för de ungdomar som vi tar emot på Slättelynga gård och vi har ett väl fungerande samarbete med både grund-och gymnasieskolor i vårt närområde. Tillsammans med den centrala barn- och elevhälsan i Falkenberg har vi standardiserat en process för mottagandet av nya ungdomar vilket gör att vi oftast kan presentera ett upplägg för skolgång kort efter påbörjad placering.

Besöksadress

Slättelynga 110, 305 77 Getinge

Ring

0770 22 18 40

Skriv gärna “Slättelynga gård” i Google Maps för att komma rätt.

Gordana Disic

Slättelynga gård

Hör av dig till mig för frågor om vår verksamhet

Gordana Disic
Enhetschef

gordana.disic@friab.se
Direkt: 0724-02 20 24
Slättelynga gård: 0770 22 18 40


Ansvarig föreståndare:
Caroline Idoff

caroline@friab.se
072-050 70 47

Emma Bronnvall

Slättelynga gård

Hör av dig till mig för frågor om individanpassad skolgång

Emma Bronnvall
Specialpedagog

emma.bronnvall@friab.se
Direkt: 0707 23 79 76
Slättelynga gård: 0770 22 18 40

Back To Top