skip to Main Content

Vi behandlar: Pojkar mellan 14 och 18 år

Kön: 

Placeringsform: HVB

Plats: Halland

Om Slättelynga gård

Slättelynga gårds målgrupp är pojkar inom 14-18 år med autismliknande tillstånd, moderat och lindrig intellektuell funktionsnedsättning och/eller AHDH, ADD och OCD. Vi vänder oss till pojkar som inte utvecklas gynnsamt på ett vanligt HVB-hem och/eller där skolinsatserna inte är individuellt anpassade för att möta ungdomens behov av stöd och hjälp.

Enheten erbjuder behandling och utredning i validerande miljö för pojkar med problemskapande beteende. Signifikant för placerade pojkar är att de, oavsett bakomliggande orsak, har ett problemskapande beteende med kognitiv funktionsnedsättning. De behöver behandling och struktur för att utveckla de färdigheter som krävs för ett bättre mående och en varaktig förändring.

Besöksadress

Slättelynga 110, 305 77 Getinge

Ring

0700 901 902

Henrik Prahl

Slättelynga gård

Hör av dig till mig för placeringar

Henrik Prahl
tf. Enhetschef
henrik.prahl@friab.se
0700 90 19 02

Ulf Karlsson

Slättelynga gård

Hör av dig till mig för frågor om vår verksamhet

Ulf Karlsson
Chef Verksamhet & Utveckling
ulf@friab.se
0701 801 810 

Back To Top