skip to Main Content

Vad innebär en placering hos oss?

Behandling och utredning
med individanpassad skolgång

Vi erbjuder behandling och utredning med individanpassad skolgång till pojkar i åldern 14 till och med 18 år. Vår målgrupp är ungdomar som, ofta som en följd av en neuropsykiatrisk problematik, har hamnat i ogynnsamma sammanhang och miljöer som lett till problemskapande beteenden.

Ofta befinner sig ungdomarna inom autismspektrumet med diagnoser som ADHD, ADD och OCD. Ibland kombineras dessa tillstånd med lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Gemensamt för ungdomarna som kommer till oss är att de inte haft rätt förutsättningar till en gynnsam utveckling i de sammanhang de tidigare befunnit sig i. Skolgången är vanligtvis präglad av upprepade misslyckanden som en följd av att det inte funnits resurser eller kunskaper för att individanpassa undervisningen utifrån den enskilde ungdomens behov.

Läs mer om vårt boende med individanpassad skolgång

Behandling och utredning
med individanpassad skolgång

Vi erbjuder behandling och utredning med individanpassad skolgång till pojkar i åldern 14 till och med 18 år. Vår målgrupp är ungdomar som, ofta som en följd av en neuropsykiatrisk problematik, har hamnat i ogynnsamma sammanhang och miljöer som lett till problemskapande beteenden.

Ofta befinner sig ungdomarna inom autismspektrumet med diagnoser som ADHD, ADD och OCD. Ibland kombineras dessa tillstånd med lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Gemensamt för ungdomarna som kommer till oss är att de inte haft rätt förutsättningar till en gynnsam utveckling i de sammanhang de tidigare befunnit sig i. Skolgången är vanligtvis präglad av upprepade misslyckanden som en följd av att det inte funnits resurser eller kunskaper för att individanpassa undervisningen utifrån den enskilde ungdomens behov.

Läs mer om vårt boende med individanpassad skolgång

Boende och skola

Genom lyhördhet och empati skapar vi en personlig och stimulerande miljö.

Boende och skola

Genom lyhördhet och empati skapar vi en personlig och stimulerande miljö.

Back To Top