skip to Main Content

Om Friab

Vi hjälper människor till ett bättre liv

Vi verkar för att förändra livet för barn, unga och vuxna som behöver omsorg, omtanke och behandling som leder till positiv förändring.

Friab grundades år 2001 och är idag verksamt på ett stort antal platser runt om i Sverige. Vi erbjuder:

  • HVB-hem
  • DBT-hem
  • Familjevård
  • Öppenvård
  • Boendestöd
  • Korttidsboende
  • Stödboende
  • LSS gruppboende
  • LSS serviceboende

Vi har under våra verksamma år förändrat många människors liv i en positiv riktning, vi brinner för att förvalta och bygga vidare på dessa erfarenheter.

Friab har många unika verksamheter där vi alla varje dag gör vårt yttersta och med största möjliga engagemang skapar en vårdkedja som leder till förändring och ett bättre liv för de som är hos oss.

Vem är Friab?

Träffa vår organisation.

Back To Top