skip to Main Content

Om Friab

Vi verkar för att förändra livet för barn, unga och vuxna som behöver omsorg, omtanke och behandling som leder till positiv förändring.

Med hög kompetens och en tydlig etisk ansats arbetar vi tillsammans för att skapa en positiv miljö med individen i fokus. Friab grundades år 2001 och består av en rad specialiserade verksamheter som riktar sig till sina specifika målgrupper. Vi är idag verksamma på ett stort antal platser runt om i Sverige.

Back To Top