skip to Main Content

Stödboende

Vi erbjuder stödboende till barn och unga som tidigare varit placerade för social problematik eller som lever i en otillfredsställande hemsituation. Vår verksamhet bidrar till ungdomens förberedelse för självständighet samt skapar förutsättningar för att få bo i egen lägenhet trots periodvis behov av stöd.

Boendet samt stödinsatserna anpassas efter den enskildes individuella behov samt önskemål och har som gemensamt syfte att skapa en trygg, stimulerande och meningsfull tillvaro. Genom stöd, struktur och rutiner skapar vi en miljö där ungdomen kan utvecklas, samt ges möjlighet att öva på att få en välfungerande vardag på egenhand. Vi har som mål att genom rätt stöd och vägledning tillhandahålla de färdigheter som krävs för att börja ett självständigt liv i samhället efter avslutad placering.

Enheter för barn och unga:

Kullabygdens DBT-hem
Mahult Herrgårds DBT-hem

Stödboende

Vi erbjuder stödboende till barn och unga som tidigare varit placerade för social problematik eller som lever i en otillfredsställande hemsituation. Vår verksamhet bidrar till ungdomens förberedelse för självständighet samt skapar förutsättningar för att få bo i egen lägenhet trots periodvis behov av stöd.

Boendet samt stödinsatserna anpassas efter den enskildes individuella behov samt önskemål och har som gemensamt syfte att skapa en trygg, stimulerande och meningsfull tillvaro. Genom stöd, struktur och rutiner skapar vi en miljö där ungdomen kan utvecklas, samt ges möjlighet att öva på att få en välfungerande vardag på egenhand. Vi har som mål att genom rätt stöd och vägledning tillhandahålla de färdigheter som krävs för att börja ett självständigt liv i samhället efter avslutad placering.

Enheter för barn och unga:

Kullabygdens DBT-hem
Mahult Herrgårds DBT-hem

Stödboende

Rätt stöd och vägledning ger de färdigheter som krävs för att börja ett självständigt liv.

Stödboende

Rätt stöd och vägledning ger de färdigheter som krävs för att börja ett självständigt liv.

Back To Top