skip to Main Content

Vi behandlar: Barn och unga

Kön:  

Placeringsform: Familjevård, Öppenvård

Plats: Västra Götaland

Om Familjelänken

Familjelänken erbjuder traditionell familjehemsvård för barn och unga som placeras enligt SoL eller LVU. Vår jour- och familjehemsvård i kombination med behovsanpassade insatser utgör en kvalitativ vård till placerade barn, ungdomar och deras familjer. Verksamheten bygger på ett personligt bemötande samt hög tillgänglighet och servicenivå.

Tillgänglighet
Våra konsulenter är tillgängliga dygnet runt, året om för våra familjehem och kommuner. Konsulenterna är socionomer med lång erfarenhet från socialtjänst och området familjehemsvård.

Handledning
Konsulenterna står för den grundläggande handledningen och stödet till våra familjer. Utöver detta anpassar vi och skräddarsyr handledning specifikt för de uppdrag familjehemmen har. Vi har möjlighet att ta in externa handledare med inriktning på de behov familjehemmen har.

Utbildning
Vi erbjuder våra familjehem utbildningen ”Ett hem att växa i”. Vi erbjuder dessutom inom Friab diverse aktuella utbildningar utifrån familjehemmens behov. Vi tillhandahåller även temadagar och andra aktiviteter för våra familjehem.

Uppdragsfokus
Vi arbetar på uppdrag av socialtjänsten och har ett flexibelt arbetssätt. Vi kan vara delaktiga i umgängen mellan barn och föräldrar/nätverk och vara behjälpliga utifrån vad som är lämpligt och i en tydlig dialog med socialtjänsten. Vi närvarar vid möten med andra aktörer runt barnet såsom skola, BUP mm.

Familjerna
Familjehemsföräldrarna förvärvsarbetar oftast. Ibland arbetar någon deltid. I några familjer är en person hemma heltid och vi kan då ibland även ta emot jourplaceringar.

Är du intresserad av att bli familjehem?

Postadress

Händene skolgården 1, 532 96 Skara

Ring

0705 22 79 85

Familjelänken ABs organisationsnummer: 556940-1663
För mer information om Familjelänkens moderbolag Friab, klicka här.

Håkan Appel

Familjelänken

Hör av dig till mig för frågor om vår verksamhet

Håkan Appel
Familjehemskonsulent
hakan.appel@friab.se
0705-22 79 85

Rosita Elofsson

Familjelänken

Hör av dig till mig för placeringar

Rosita Elofsson
Familjehemskonsulent
rosita.elofsson@friab.se
0705-22 79 05

Är du intresserad av att veta mer om vad det innebär att vara familjehem?

Läs mer om våra familjehem eller se vår film om familjehemsvård här.

Back To Top