skip to Main Content

Vi behandlar: Barn och unga

Kön:  

Placeringsform: Familjevård, Öppenvård

Plats: Västra Götaland

Om Familjelänken

Familjelänkens förstärkta jour- och familjehemsvårdsverksamhet arbetar för barn och unga som placeras enligt SoL, LVU eller LSS på grund av omsorgsbrist eller en destruktiv beteendeproblematik. Genom förstärkt jour- och familjehemsvård samt behovsanpassade öppenvårdsinsatser erbjuder vi kvalitativ vård till placerade barn, ungdomar och deras familjer.

Vi tillhandahåller även handledning och anordnar tematräffar, föreläsningar och utbildningar för offentliga, privata och ideella aktörer som möter barn och unga i utsatta livssituationer.

Verksamheten bygger på ett personligt bemötande samt hög tillgänglighet och servicenivå.

Postadress

Box 797, 451 26 Uddevalla

Ring

0705 22 79 25

Uddevalla map
lasse mattila familjelänken

Lasse Mattila

Familjelänken

Hör av dig till mig för frågor om vår verksamhet och för placeringar

Lasse Mattila
Enhetschef
lasse@familjelanken.se
0705-22 79 25

Håkan Appel

Familjelänken

Hör av dig till mig för frågor om placering

Håkan Appel
Familjehemskonsulent
hakan@familjelanken.se
0705-22 79 85

Är du intresserad av att veta mer om vad det innebär att vara familjehem?

Läs mer om våra familjehem eller se vår film om familjehemsvård här.

Back To Top