skip to Main Content

Vi behandlar: Barn och unga

Kön:  

Placeringsform: Familjevård, Öppenvård

Plats: Västra Götaland

Om Familjelänken

Familjelänkens förstärkta jour- och familjehemsvårdsverksamhet arbetar för barn och unga som placeras enligt SoL, LVU eller LSS på grund av omsorgsbrist eller en destruktiv beteendeproblematik. Genom förstärkt jour- och familjehemsvård samt behovsanpassade öppenvårdsinsatser erbjuder vi kvalitativ vård till placerade barn, ungdomar och deras familjer.

Vi tillhandahåller även handledning och anordnar tematräffar, föreläsningar och utbildningar för offentliga, privata och ideella aktörer som möter barn och unga i utsatta livssituationer.

Verksamheten bygger på ett personligt bemötande samt hög tillgänglighet och servicenivå.

Postadress

Händene skolgården 1, 532 96 Skara

Ring

0705 22 79 25

Håkan Appel

Familjelänken

Hör av dig till mig för frågor om vår verksamhet

Håkan Appel
Familjehemskonsulent
hakan.appel@friab.se
0705-22 79 85

Rosita Elofsson

Familjelänken

Hör av dig till mig för placeringar

Rosita Elofsson
Familjehemskonsulent
rosita.elofsson@friab.se
0705-22 79 05

Är du intresserad av att veta mer om vad det innebär att vara familjehem?

Läs mer om våra familjehem eller se vår film om familjehemsvård här.

Back To Top