skip to Main Content

Kvalitet och ansvar

För att ständigt leverera i enlighet med organisationens och verksamheternas mål följer vi kontinuerligt upp samtliga delar av vår kvalitet. Detta sker genom att vi utvärderar följande delområden:

  • Brukare               Brukarupplevelse och placeringsutfall
  • Medarbetare      Medarbetarnöjdhet
  • Kund                   Kundnöjdhet
  • Avvikelser           Samtliga avsteg från rutiner samt synpunkter och klagomål
  • Verksamhet        Egenkontroller

Har du frågor om vårt kvalitetsarbete är du välkommen att kontakta oss!

Back To Top