skip to Main Content

Vi behandlar: Barn och unga 16-20 år

Kön: 

Placeringsform: HVB, Stödboende, Utslussboende

Plats: Skåne

Om Hulta gård

Vi är specialister inom DBT samt arbetar med flera olika metoder som är KBT inriktade. Målet är att skapa hållbara förändringar till flickor i åldern 16-20 år med psykisk ohälsa samt självskadabeteende. Genom vår specialistkompetens kan vi omsorgsfullt stödja och behandla ungdomarna dygnet runt.

Vår primära behandlingsmetod är dialektisk beteendeterapi som kombineras i individualterapi samt färdighetsträning på gruppnivå. Utöver DBT-behandlingen har vi stort fokus på att träna alla de färdigheter som behövs för att kunna leva ett självständigt liv efter avslutad behandling.

Stina Edvardsson

Hulta gård

Hör av dig till mig för frågor om vår verksamhet och för placeringar

Stina Edvardsson
Verksamhetschef/föreståndare
stina.edvardsson@friab.se
0724 02 20 04

Förstärkt DBT-vård

Vi vänder oss till flickor mellan 16 och 20 år med en komplex problematik. Det handlar ofta om en kombination av olika beteenden så som självskadebeteende, provat droger eller annat som ofta kan härledas till olika former av psykisk ohälsa.

DBT betyder dialektisk beteendeterapi och är en evidensbaserad behandlingsmetod som har visat sig vara väldigt effektivt för den aktuella målgruppen. Våra ungdomar genomgår DBT-behandlingen med våra utbildade terapeuter i ett tydligt och strukturerat program. Behandlingen sker både på individ- och gruppnivå.

Färdighetsträning

Utöver DBT-behandlingen har vi stort fokus på att träna alla de färdigheter som behövs för att kunna leva ett självständigt liv efter avslutad behandling. Detta innefattar exempelvis ADL-träning och social färdighetsträning. Vi uppmuntrar och stöttar ungdomar till sysselsättning (skolgång eller praktik i olika former). Vi anpassar alltid vårt innehåll efter individens förmåga och förutsättningar.

Hitta hit

Hulta gård

042-650 44

Hulta Byaväg 7, 263 94 Mjöhult

Back To Top