skip to Main Content

Stödboende och boendestöd
för unga och vuxna

Stödboende för flickor
mellan 16 och 20 år

Stödboende för flickor
mellan 16 och 20 år

Vad innebär boendestöd och stödboende?

Stödboende för barn och unga

Vi erbjuder stödboende barn och unga som tidigare varit placerade för social problematik eller som lever i en otillfredsställande hemsituation. Våra insatser bidrar till ungdomens självständighet och ger förutsättningar att hantera vardagen i ett eget boende.

Boendet samt stödinsatserna anpassas efter individens behov med utgångspunkt i dennes önskemål och förmågor. Målsättningen är att skapa en trygg miljö att leva i och att möjliggöra utveckling genom en meningsfull tillvaro. Genom stöd, struktur och rutiner skapar vi en miljö där ungdomen kan utveckla en välfungerande vardag på egen hand. Vi arbetar målmedvetet och långsiktigt med att ge ungdomen de bestående verktyg som är nödvändiga inför ett vuxenliv i eget boende.

Boendestöd för vuxna

Vi tillhandahåller förstärkt boendestöd till personer som av olika anledningar behöver stöd och vägledning i den dagliga livsföringen. Insatserna är specialanpassade efter varje enskild individ, dess förutsättningar och behov.

Vi erbjuder både praktiskt och socialt stöd. Vårt övergripande syfte är att stärka individens förmåga att klara vardagen i bostaden och i samhället. Det praktiska stödet förstärks ofta med skräddarsydda kompletterande behandlingsinsatser. Vi arbetar kontinuerligt med kartläggning, färdighetsträning, återfallsprevention, motiverade samtal, ADHD-skola samt ADL-träning.

Genom tillgång till specialistkompetens i form av beroendeterapeut, handledare och psykiatrisjuksköterska kan vi även erbjuda kompletterande insatser för att nå optimalt behandlingsresultat.

Stödboende och boendestöd
för unga och vuxna

Stödboende för flickor
mellan 16 och 20 år

Stödboende för flickor
mellan 16 och 20 år

Stödboende och boendestöd

Rätt stöd och vägledning ger de färdigheter som krävs för att börja ett självständigt liv.

Stödboende och boendestöd

Rätt stöd och vägledning ger de färdigheter som krävs för att börja ett självständigt liv.

Back To Top