skip to Main Content

Stödboende

Vi erbjuder stödboende barn och unga som tidigare varit placerade för social problematik eller som lever i en otillfredsställande hemsituation. Våra insatser bidrar till ungdomens självständighet och ger förutsättningar att hantera vardagen i ett eget boende.

Boendet samt stödinsatserna anpassas efter individens behov med utgångspunkt i dennes önskemål och förmågor. Målsättningen är att skapa en trygg miljö att leva i och att möjliggöra utveckling genom en meningsfull tillvaro. Genom stöd, struktur och rutiner skapar vi en miljö där ungdomen kan utveckla en välfungerande vardag på egen hand. Vi arbetar målmedvetet och långsiktigt med att ge ungdomen de bestående verktyg som är nödvändiga inför ett vuxenliv i eget boende.

Enheter för barn och unga:

Kullabygdens DBT-hem

Stödboende

Vi erbjuder stödboende barn och unga som tidigare varit placerade för social problematik eller som lever i en otillfredsställande hemsituation. Våra insatser bidrar till ungdomens självständighet och ger förutsättningar att hantera vardagen i ett eget boende.

Boendet samt stödinsatserna anpassas efter individens behov med utgångspunkt i dennes önskemål och förmågor. Målsättningen är att skapa en trygg miljö att leva i och att möjliggöra utveckling genom en meningsfull tillvaro. Genom stöd, struktur och rutiner skapar vi en miljö där ungdomen kan utveckla en välfungerande vardag på egen hand. Vi arbetar målmedvetet och långsiktigt med att ge ungdomen de bestående verktyg som är nödvändiga inför ett vuxenliv i eget boende.

Enheter för barn och unga:

Kullabygdens DBT-hem

Stödboende

Rätt stöd och vägledning ger de färdigheter som krävs för att börja ett självständigt liv.

Stödboende

Rätt stöd och vägledning ger de färdigheter som krävs för att börja ett självständigt liv.

Back To Top