skip to Main Content

Friab individ & familj är verksamma med 12 enheter i Södermanland, Västra Götaland, Blekinge, Kronoberg, Halland och Skåne.

friab enheter

Stockholm

Friab Göteborg

031-797 25 09
Sofierogatan 3A, 412 51 Göteborg

Nyköping

KRUT

0155-21 20 70
Östra Storgatan 2, 611 34 Nyköping

Västra Götaland

BUF

031-797 79 68
La Cours gata 4, 252 31 Helsingborg

Friab Göteborg

031-797 25 09
Sofierogatan 3A, 412 51 Göteborg

Halland

Viljabo

Kommer strax
Kommer strax

BUF

031-797 79 68
La Cours gata 4, 252 31 Helsingborg

Connect

0709-85 26 58
Brogatan 3, 302 43 Halmstad

Friab Göteborg

031-797 25 09
Sofierogatan 3A, 412 51 Göteborg

Mahults Herrgård DBT-hem

0770-22 18 29
Mahults Herrgårds 476, 310 38 Simlångsdalen

Ollestad

0346-390 95
Obbhult 106, 311 62 Ullared

Villa Skogsbacken

0346-21 63 31
Obbhult 106, 311 62 Ullared

Kronoberg

BUF

031-797 79 68
La Cours gata 4, 252 31 Helsingborg

Friab Göteborg

031-797 25 09
Sofierogatan 3A, 412 51 Göteborg

Blekinge

BUF

031-797 79 68
La Cours gata 4, 252 31 Helsingborg

Friab Göteborg

031-797 25 09
Sofierogatan 3A, 412 51 Göteborg

Skåne

BUF

031-797 79 68
La Cours gata 4, 252 31 Helsingborg

Friab Göteborg

031-797 25 09
Sofierogatan 3A, 412 51 Göteborg

Friab Helsingborg

042-301 76 37
La Cours gata 4, 252 31 Helsingborg

Kullabygdens DBT-hem

042-650 44
Hulta Byaväg 7, 263 94 Mjöhult

Villa Lerhamn

0770-22 18 24
Lerhamns lid 316, 260 41 Nyhamnsläge

Villa Slussås

0770-22 18 06
Djuramossavägen 30, 26365 Helsingborg

Eller sök våra verksamheter

Här kan du söka våra enheter för specifika ålders-, köns- och platsplaceringar

Back To Top